Uutistiedote

Ensimmäinen presidenttikunta ja yli 70-vuotiaat apostolit saivat koronarokotteen
Kirkko on ollut apuna lähes 117 miljoonan ihmisen rokottamisessa vuodesta 2002 alkaen

Kahdeksan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ylintä johtajaa sai tiistaiaamuna Salt Lake Cityssä ensimmäisen annoksensa koronarokotetta. Utahissa rokotteen saaneet johtajat saivat sen ikänsä perusteella, koska he ovat yli 70-vuotiaita. Terveydenhuollon työntekijät, pelastustyöntekijät ja muut osavaltiossa ensi sijalla olevat henkilöt ovat saaneet mahdollisuuden rokotukseen viime viikkoina.

 

Rokotteen saivat kaikki ensimmäisen presidenttikunnan jäsenet ja viisi jäsentä kahdentoista apostolin koorumista sekä useimpien puoliso: presidentti Russell M. Nelson ja hänen vaimonsa Wendy, presidentti Dallin H. Oaks ja hänen vaimonsa Kristen, presidentti Henry B. Eyring, presidentti M. Russell Ballard, vanhin Jeffrey R. Holland ja hänen vaimonsa Patricia, vanhin Dieter F. Uchtdorf ja hänen vaimonsa Harriet, vanhin Quentin L. Cook ja hänen vaimonsa Mary sekä vanhin D. Todd Christofferson ja hänen vaimonsa Kathy.

Ensimmäisen presidenttikunnan lausunto rokotuksista

Ensimmäinen presidenttikunta julkaisi tiistaina seuraavan lausunnon estettävissä olevia sairauksia vastaan tarkoitettujen rokotusten tärkeydestä:

Sanoissa ja teoissa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on tukenut rokotuksia jo sukupolvien ajan. Tärkeänä osana humanitaarisen avun pyrkimyksiämme kirkko on rahoittanut, jakanut ja antanut elämää säästäviä rokotuksia kaikkialla maailmassa. Rokotukset ovat olleet apuna hillitsemässä tai hävittämässä tuhoisia tarttuvia tauteja kuten poliota, kurkkumätää, jäykkäkouristusta, isorokkoa ja tuhkarokkoa. Pätevien terveydenhuollon ammattilaisten antamat rokotukset suojelevat terveyttä ja varjelevat elämää.

Tämän pandemian levitessä kautta maailman kirkko peruutti heti kokoukset, sulki temppelit ja rajoitti muita toimintoja, koska haluamme olla hyviä globaaleja kansalaisia ja tehdä oman osamme pandemian vastaisessa taistelussa.

Nyt on kehitteillä koronarokotteita, joiden puolesta monet ovat tehneet työtä, rukoilleet ja paastonneet, ja joitakin niistä on jo saatavana. Paikallisten terveydenhuoltoviranomaisten antamien ohjeiden mukaan rokotteita tarjottiin ensin terveydenhuollon työntekijöille, pelastustyöntekijöille ja muille ensisijaisille saajille. Korkean ikänsä vuoksi yli 70-vuotiaat kirkon ylimmät johtajat ovat nyt saaneet tilaisuuden rokotukseen.

Kun tilaisuus rokotuksen ottamiseen tulee, kirkko kannustaa jäseniään, työntekijöitään ja lähetyssaarnaajiaan olemaan hyviä globaaleja kansalaisia ja auttamaan pandemian nujertamisessa suojautumalla itse ja suojaamalla muita rokotuksen avulla. Ihmiset ovat vastuussa omasta päätöksestään rokotuksen suhteen. Päätöstä tehtäessä suosittelemme, että mikäli mahdollista, he neuvottelevat pätevän terveydenhuollon ammattilaisen kanssa omista olosuhteistaan ja tarpeistaan.

Kirkko on jo pitkään tukenut rokottamista

Jeesuksen Kristuksen kirkko on tunnustanut rokottamisen tärkeyden jo vuosikymmenten ajan. ”Me kannustamme Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniä suojelemaan lapsiaan rokotuksilla”, ensimmäinen presidenttikunta sanoi vuonna 1978.

Vuodesta 2002 alkaen kirkko on humanitaarista apua antavan Latter-day Saint Charities -järjestönsä välityksellä rahoittanut osaltaan 168:aa projektia 46 maassa, mikä on ollut siunauksena noin 116 819 870 ihmiselle. Latter-day Saint Charities -järjestö antaa rahallista tukea merkittäville maailmanlaajuisen rokottamisen kumppaneille, jotta voidaan hankkia ja jakaa rokotteita, tarkkailla sairauksia, vastata sairauksien puhkeamiseen, kouluttaa terveydenhuollon työntekijöitä ja kehittää tautien hävittämiseen tähtääviä ohjelmia. Tuloksena tästä on muun muassa enemmän rokotettuja lapsia ja vähemmän tuhkarokon, vihurirokon, äidin ja vastasyntyneen jäykkäkouristuksen, polion, ripulin, keuhkokuumeen ja keltakuumeen aiheuttamia kuolemia.

Viimeaikaisiin merkittäviin menestyskertomuksiin kuuluu joidenkin sairauksien hävittäminen kaikkialta Afrikasta. Vuonna 2019 Latter-day Saint Charities ja kumppanit kuten UNICEF USA ja Kiwanis International auttoivat osaltaan hävittämään äidin ja vastasyntyneen jäykkäkouristusta Tšadissa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa. Viime vuoden lopulla UNICEF ja kumppanit kuten Latter-day Saint Charities -järjestö onnistuivat hävittämään villin polioviruksen Afrikasta. Ja vastauksena tuhkarokkoepidemiaan Tšadissa vuonna 2019 UNICEF ja sen kumppanit olivat apuna rokottamassa viikon aikana 653 535 lasta, jotka olivat iältään puolesta vuodesta yhdeksään vuoteen.

”Olen iloinen, että tuli meidän vuoromme saada tämä rokote”, presidentti Oaks sanoi tiistaiaamuna. ”Toivomme kovasti, että väestön yleinen rokottaminen auttaa meitä pääsemään voitolle tästä kauheasta pandemiasta. Olemme toiveikkaita. Tunnelin päässä on valoa. Koemme helpotusta ja tunnemme arvostusta niitä kohtaan, jotka ovat keksineet rokotteen, sekä niitä kohtaan, jotka ovat tuoneet sen yleisesti saataville järkevän tärkeysjärjestyksen mukaisesti.”

Lisäaineistoa

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.