Uutistiedote

Kirkko laajentaa naisten johtotehtäviä Euroopassa

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon organisaatiorakenteeseen Euroopassa lisättiin uusi tehtävä, jossa naisia pyydetään opastamaan seurakunnan virkailijoita ja osallistumaan johtajistoneuvostoihin. Ensimmäisiksi vyöhykkeen järjestöneuvojiksi Euroopan vyöhykkeellä kutsuttiin Ann-Mari Lindberg, Sibylle Fingerle, Letícia dos Santos Rudloff, Ghislaine Simonet, Julia Wondra ja Traci De Marco.

”Koen syvällisenä tähän uuteen tehtävääni liittyvän kiireellisyyden, suurenmoisen ajoituksen ja nöyryyden enkä malta odottaa nähdä, kuinka Herra käyttää minua auttaakseen järjestöjä, perheitä ja ihmisiä kirkossa”, sanoo Ann-Mari Lindberg Dyssegårdista Tanskasta.

Vyöhykkeen järjestöneuvojat antavat ohjeita kirkon johtohenkilöille ja tarjoavat naisten näkökulmia kaikilla neuvostojen tasoilla. He edustavat palvelutyössään myös Alkeisyhdistystä sekä Nuorten Naisten ja Apuyhdistyksen järjestöjä.

”Tehtävässäni voin tuntea, kuinka paljon Herra rakastaa meitä sisaria, koska hän ottaa meidät vakavasti, ja yhdessä me viemme eteenpäin lunastustyön naisellista puolta”, Sibylle Fingerle Usingenista Saksasta sanoo. ”Koen myös sellaisen toimeksiannon, että meidän sisarten täytyy käyttää ja lisätä kykyjämme, koska Herra tarvitsee meitä.”

”Naiset ovat perheinstituution vartijoita, yhteiskunnan ja myös kirkon selkäranka; niinpä on etuoikeus olla mukana tässä erinomaisessa muutoksessa, joka epäilemättä edistää Herran työtä näinä myöhempinä aikoina”, toteaa Letícia dos Santos Rudloff Mostolesista Espanjasta. ”Meitä kaikkia, miehiä ja naisia, vanhoja ja nuoria, etnisestä taustastamme ja kulttuuritaustastamme riippumatta, kutsutaan seuraamaan Kristusta ja tekemään yhdessä työtä Herran viinitarhassa.”

Ghislaine Simonet Arnesista Ranskasta lisää: ”Olen innokas palvelemaan uudessa tehtävässäni ja vahvistamaan osaltani järjestöjä ja perheitä ranskankielisessä Euroopassa ja Italiassa.”

Kirkon hallinnoimista avustavat paikalliset seurakunnat, joita kutsutaan vaarnaseurakunniksi tai lähetysseurakunniksi, alueelliset seurakuntien ryhmittymät eli vaarnat ja piirit, suuremmat maantieteelliset alueet eli vyöhykkeet sekä maailmanlaajuiset hallintoelimet keskustoimistossa Salt Lake Cityssä Utahin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Vyöhykkeen järjestöneuvojan tehtävä laajentaa naisten johtotehtäviä vyöhykkeellä ja rakentuu sen käytännön pohjalle, että naiset ja miehet palvelevat ykseydessä toistensa rinnalla neuvostoissa ja komiteoissa muilla tasoilla.

”Olen koko sydämestäni iloinen siitä, että voin palvella Herraamme Jeesusta Kristusta yhdessä Euroopan sisarten kanssa”, Julia Wondra Wienistä Itävallasta ilmaisi. ”Toivon, että voimme auttaa sisaria tuntemaan Herran rakkautta ja huomaamaan, kuinka Hän ottaa heitä kädestä haasteiden tai koettelemusten hetkinä”, sanoo Traci De Marco Olneysta Yhdistyneestä kuningaskunnasta. ”Olemme hyvin siunattuja saadessamme olla mukana tässä suurenmoisessa työssä tänä aikana, ja rukoilen, että Herra innoittaa, lohduttaa ja vahvistaa meitä, kun teemme Hänen työtään.”

Ensimmäinen presidenttikunta, joka koostuu kirkon presidentistä ja hänen kahdesta neuvonantajastaan, hyväksyi tämän uuden tehtävän luomisen Yhdysvaltain ja Kanadan ulkopuolisille vyöhykkeille. Vyöhykkeen johtokunnat voivat harkintansa mukaan kutsua naisia tähän vyöhykkeen järjestöneuvojan tehtävään.

Euroopan vyöhykkeeseen kuuluu yli 40 maata. Se ulottuu pohjoisessa Pohjoismaihin ja etelässä Espanjaan ja Kap Verdeen asti.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.