Uutistiedote

Kirkko tekee yhteistyötä valtioiden ja muiden vahvojen kumppanien kanssa auttaakseen Eurooppaan tulevia pakolaisia

Apostoli osoittaa tukea Euroopan-käyntinsä aikana

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko jatkaa pitkällistä kumppanuuttaan kansainvälisten humanitaarisen avun järjestöjen kanssa vastatakseen Eurooppaan tulevien pakolaisten kipeisiin tarpeisiin. Tulossa on ruokaa, suojaa, vaatetta ja lääkintätarvikkeita.

Kirkko noudattaa Jeesuksen Kristuksen kehotusta auttaa niitä, jotka ovat avun tarpeessa. Jeesus Kristus opetti seuraajiaan ottamaan luokseen muukalaisen ja huolehtimaan toisistaan (ks. Matt. 25:35–36). Äskettäisen vierailun aikana vanhin M. Russell Ballard, joka kuuluu kahdentoista apostolin koorumiin, toiseksi korkeimpaan johtoelimeen kirkon hallinnossa, osoitti tukensa näille pyrkimyksille ja sai ensikäden kuvan pakolaisten tilanteesta Euroopassa. ”Tämä ihmisten tulvan laajuus täytyy nähdä, ennen kuin sen uskoo”, sanoi vanhin Ballard. ”Olen nähnyt, kuinka jäsenemme ovat työskennelleet kaikenlaisiin uskontoihin ja kansallisuuksiin kuuluvien uusien ystäviemme rinnalla lievittääkseen niiden kärsimystä, jotka karkotettu kodistaan ja kotimaastaan. Olen hyvin kiitollinen kaikkien mukana olevien omistautuneesta palvelemisesta, joka tuo huojennusta niille, jotka tarvitsevat sitä eniten.”

Kirkon kanssa yhteistyötä tekeviä järjestöjä ovat muun muassa UNICEF, Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestö (UNHCR), Malteser Germany, Makedonian tasavallan kriisinhallintakeskus, katolisen kirkon avustuspalvelut, Medici per i Diritti Umani (MEDU) ja kansainväliset lääkintäjoukot. ”Olemme mielissämme saadessamme työskennellä niin myötätuntoisten ja kokeneiden kumppanien kanssa”, sanoi Euroopan vyöhykkeen johtaja, vanhin Patrick Kearon. ”Olemme nähneet, mitä he tekevät, ja olemme varmoja siitä, että meidän yhteisillä pyrkimyksillämme on vaikutusta niiden elämässä, jotka pakenevat sotaa ja kurjuutta.”

Vanhin Ballard vieraili kahdessa pakolaiskeskuksessa marraskuun puolivälissä. Berliinissä hän tapasi Malteser Germanyn edustajia. Kirkko on lahjoittanut järjestölle hygieniatarvikkeita ja neljä lavallista leluja lapsille, joiden on täytynyt paeta kodeistaan etsien huojennusta maan sisäisten levottomuuksien ja muiden vaikeuksien vuoksi. Vanhin Ballardin mukana olivat seitsemänkymmenen johtokunnan jäsen, vanhin Craig C. Christensen ja tämän vaimo Debbie sekä kirkon Euroopan vyöhykkeen johtaja, vanhin Patrick Kearon ja tämän vaimo Jennifer. Johtavilla veljillä oli mahdollisuus käydä tapaamassa pakolaisperheitä sekä kuulla heidän toiveistaan ja haasteistaan.

Kirkon avulla UNHCR auttaa pakolaisia tarjoamalla tietoa heidän oikeuksistaan sekä antamalla ruokaa, vettä, suojaa ja terveydenhuoltoa. Kirkon tukema hanke keskittyy Kreikkaan ja Balkanille. Vanhin Ballard ja vanhin Kearon vierailivat eräässä hätämajoituskeskuksessa yhdellä Kreikan saarista, jonne pakolaisia tulee ensin saapuessaan Eurooppaan, saadakseen lisää tietoa ja ilmaistakseen arvostuksensa siitä palvelusta, jota avun tarpeessa oleville annetaan.

Kirkko tukee myös Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston (UNICEF) hanketta suodakseen apua 225 000:lle pakolaisperheen lapselle Italiassa – viimeisen puolen vuoden aikana pakolaisperheitä on ollut yli 90 000. Lapset saavat vaatteita, huopia ja leluja. Nuoremmille lapsille ja heidän vanhemmilleen annetaan täydentäviä ruokapakkauksia. UNICEF järjestää pakolaiskeskuksiin lapsille tarkoitettuja tiloja auttaakseen lapsia pääsemään ympäristöön, jossa he voivat käsitellä järkytystä ja ahdistusta.

Pakolaislapsille, jotka ovat Kreikan ja Slovenian välisellä läpikulkualueella, annetaan talvimyssyjä suojaamaan kylmältä.

Katolisen kirkon avustuspalvelut on ollut Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon luottokumppani monien vuosien ajan. Serbiassa ja Makedoniassa kumpikin järjestö tekee yhteistyötä antaakseen pakolaisille ja näiden perheille ruokaa, hätäaputarvikkeita ja psykologista neuvontaa. Kirkko tukee pakolaisten auttamisessa myös Caritas-järjestöä Ateenassa.

MEDU (Lääkärit ihmisoikeuksien puolesta) on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka pääpaikkana on Italia. Kirkko on rahoittanut MEDUn hanketta varten siirrettävän terveydenhuoltoyksikön. Tämä kulkuneuvo jakaa paitsi lääkkeitä ja lääkintätarvikkeita myös ruokaa ja keittiövälineitä pakolaisille, jotka ovat tällä hetkellä Italiassa. Kirkko varustaa myös avoklinikan, josta on apua, kun tarjotaan terveydenhuollon ja psykologin palveluja. MEDU on lääkärien, kätilöiden ja muiden vapaaehtoistyöntekijöiden perustama.

Kansainväliset lääkintäjoukot tarjoavat perusterveydenhuollon ja psykologin palveluja pakolaisille, jotka saapuvat Kreikan eri saarille, kuten Samosiin ja Kosiin. Kirkon antaman taloudellisen avun turvin tämä humanitaarisen avun järjestö antaa terveydenhuollon ja psykologin palveluja sekä lähettää erikoislääkärin apua tarvitsevat pakolaiset paikallisiin sairaaloihin.

Kirkko on auttanut pakolaisia Lähi-idässä yli kymmenen vuotta lahjoittaen satojatuhansia huopia, vaatteita, ensiaputarvikkeita, ruokaa ja muita tarvikkeita pakolaisille Jordaniassa, Libanonissa, Turkissa ja Syyriassa. Syyskuun lopussa tiedotettiin, että kirkon Yhdysvalloissa sijaitsevan keskustoimiston tukemina mormonit Euroopassa lisäävät tukeaan Eurooppaan tuleville pakolaisille.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.