Aihe

Tyyliopas – kirkon nimi

Kirkon virallinen nimi on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko. Tämä koko nimi annettiin ilmoituksena Jumalalta Joseph Smithille vuonna 1838.

  • Ensimmäisen kerran mainittaessa on suotavaa käyttää kirkon koko nimeä: ”Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko”.
  • Kun tarvitaan lyhyempää nimitystä, suosittelemme käyttämään sanaa ”kirkko” tai ilmausta ”Jeesuksen Kristuksen kirkko”. Nimitys ”palautettu Jeesuksen Kristuksen kirkko” on myös täsmällinen ja suositeltava.
  • Vaikka nimitystä ”mormonikirkko” on pitkään käytetty julkisesti kirkon liikanimenä, se ei ole virallinen nimitys ja kirkko pitää sen käyttöä epäsuotavana. Pyydämme siten välttämään käyttämästä lyhennettä ”MAP” tai liikanimeä ”mormoni” kirkon nimen korvikkeena, kuten nimityksiä ”mormonikirkko”, ”MAP-kirkko” tai ”myöhempien aikojen pyhien kirkko”.
  • Kun tarkoitetaan kirkon jäseniä, suositeltavia ovat nimitykset ”Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet” tai ”myöhempien aikojen pyhät”. Pyydämme, ettei käytetä nimitystä ”mormonit”.
  • Erisnimeä ”Mormon” käytetään oikein muun muassa nimityksissä Mormonin kirja tai kun sitä käytetään määrittävänä yhdysosana historiallisissa nimityksissä kuten ”mormonireitti”.
  • Termi ”mormonismi” on virheellinen, eikä sitä pidä käyttää. Kun kuvataan vain Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoa koskevaa opin, kulttuurin ja elämäntavan yhdistelmää, nimitys ”Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi” on täsmällinen ja suositeltava.
  • Kun tarkoitetaan ihmisiä tai organisaatioita, jotka harjoittavat moniavioisuutta, tulee todeta, että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko ei ole yhteydessä moniavioisuutta harjoittaviin ryhmiin.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.