Uutistiedotteita

Profeetta esittelee uuden julistuksen maailmalle: ”Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden palautus”

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 190. vuosikonferenssin sunnuntain aamukokouksessa presidentti Russell M. Nelson esitteli Joseph Smithin ensimmäisen näyn kaksisataavuotisjuhlan kunniaksi laaditun julistuksen.

Kirkon uusi tunnuskuva tähdentää Vapahtajan keskeisyyttä

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkolla on uusi tunnuskuva merkkinä uskosta. Kirkon profeetta ja presidentti Russell M. Nelson ilmoitti siitä ja selitti sen merkitystä huhtikuun 2020 yleiskonferenssin lauantain iltakokouksessa.

Sanoma Euroopan johtohenkilöille, kansalaisille ja hyväntahtoisille ihmisille

Latter-day Saint Charities -avustusjärjestö siunasi miljoonia ihmisiä vuonna 2019

Latter-day Saint Charities -avustusjärjestön maailmanlaajuinen toiminta laajeni vuonna 2019, ja se siunasi miljoonia ihmisiä 142 maassa ja territoriossa 3 221 hankkeen kautta, jotka toteutettiin 2 000 yhteistyökumppanin kanssa. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon humanitaarinen järjestö julkaisi tänään nämä...

Päivitys: Kirkon jäsenten kokoontumiset keskeytetään tilapäisesti maailmanlaajuisesti

Paikalliset johtohenkilöt neuvottelevat päättääkseen, kuinka saada sakramentti jäsenten saataville ainakin kerran kuussa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi lähettivät seuraavan kirjeen 12. maaliskuuta 2020 kirkon jäsenille maailmanlaajuisesti....

Temppelipalveluun eri puolilla maailmaa tehdään tilapäisiä muutoksia

Rakkaat ystävät

Huhtikuun 2020 yleiskonferenssi

11. maaliskuuta 2020

Koronaviruksen vaikutus lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksiin

16. maaliskuuta 2020 alkaen kaikki lähetyssaarnaajat, joiden on suunniteltu tulevan Provon Utahin tai Prestonin Englannin lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksiin, koulutetaan etänä videoneuvottelun välityksellä.

Kirkon jäsenten suuret kokoontumiset

Koska vastikään on ilmoitettu muutoksista, jotka koskevat huhtikuun 2020 yleiskonferenssiin osallistumista, annamme seuraavat ohjeet kirkon jäsenten suurista kokoontumisista.

Presidentti Nelson kutsuu kertomaan evankeliumin palautuksesta – Vuonna 2020 on kulunut 200 vuotta ensimmäisestä näystä

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti Russell M. Nelson kutsuu myöhempien aikojen pyhiä kertomaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumista muille vuonna 2020. Tänä vuonna ensimmäisestä näystä on kulunut 200 vuotta.