Uutistiedote

Euroopan vyöhykkeen uusi johtokunta

Vanhin José A. Teixeira aloittaa tästä päivästä alkaen palvelemisen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon Euroopan vyöhykkeen uutena johtajana. Ensimmäisenä neuvonantajana palvelee vanhin Patrick Kearon ja toisena neuvonantajana vanhin Kent F. Richards. Vyöhykkeen uudesta johtokunnasta ilmoitettiin viime keväänä.

Kirkon maailmanlaajuista hallintoa helpottaa jako maantieteellisiin vyöhykkeisiin, joita on tällä hetkellä 26. Tällä hetkellä kirkolla Euroopan vyöhykkeellä on 485403 jäsentä 1449 seurakunnassa 39 maassa ja territoriossa, 42 lähetyskenttää ja 11 toiminnassa olevaa temppeliä. Uusi vyöhykkeen johtokunta toimii kirkon ylimpien johtoryhmien eli ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin johdolla antaen hengellistä ja hallinnollista ohjausta kirkon johtohenkilöille ja jäsenille.

Vanhin José Teixeira hyväksyttiin seitsemänkymmenen ensimmäisen koorumin jäseneksi 5. huhtikuuta 2008. Viimeisimpänä tehtävänään hän palveli toisena neuvonantajana Euroopan vyöhykkeen johtokunnassa. Vanhin Teixeira on saanut koulutuksen kauppatieteissä ja on suorittanut tutkinnon kirjanpidossa ja liikkeenjohdossa. Ennen kuin hänet kutsuttiin kokopäivätoimiseen palvelutyöhön kirkossa, hän oli kirkon kansainvälinen talousjohtaja vastuualueenaan kirkon vyöhyketoimistot sekä Euroopassa että Afrikassa. Tätä ennen hän on toiminut kirkossa kokoaikaisena lähetyssaarnaajana, vaarnanjohtajana, lähetysjohtajana ja vyöhykeseitsenkymmenenä aiemmalla Euroopan läntisellä vyöhykkeellä vuosina 1997–2005. Vanhin Teixeira syntyi Vila Realissa Portugalissa 24. helmikuuta 1961 ja solmi avioliiton Maria Filomena Lopes Teles Grilon kanssa kesäkuussa 1984. Heillä on kolme lasta.

Vanhin Patrick Kearon hyväksyttiin seitsemänkymmenen ensimmäisen koorumin jäseneksi 3. huhtikuuta 2010. Kutsun saadessaan hän palveli seitsemänkymmenen kolmannen koorumin jäsenenä Euroopan vyöhykkeellä. Hän sai koulutuksensa Lähi-idässä ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja on toiminut eri aloilla, kuten terveydenhuollossa, elintarvike-, auto- ja kuljetusteollisuudessa. Yhteiskuntaa hän on palvellut johtokunnissa mm. hyväntekeväisyysjärjestöissä, koulussa, yrityskeskuksessa ja collegessa. Vanhin Kearon on palvellut lukuisissa kirkon tehtävissä, kuten seurakunnan apulaiskirjurina, Nuorten Miesten johtajana, piispan neuvonantajana, seurakunnanjohtajana, vaarnanjohtajana ja vyöhykeseitsenkymmenenä vuosina 2005–2010. Vanhin Kearon syntyi Carlislessa Cumberlandissa Englannissa 18. heinäkuuta 1961. Hän solmi avioliiton Jennifer Carole Hulmen kanssa vuonna 1991. Heillä on neljä lasta, joista yksi on kuollut.

Vanhin Kent F. Richards hyväksyttiin seitsemänkymmenen toisen koorumin jäseneksi 4. huhtikuuta 2009. Ennen tehtäväänsä Euroopan vyöhykkeellä hän palveli toisena neuvonantajana Chilen vyöhykkeen johtokunnassa. Vanhin Richards on suorittanut luonnontieteiden kandidaatin ja lääketieteen tutkinnon Utahin yliopistossa. Hän on toiminut kirurgina sekä kirurgisen osaston puheenjohtajana MAP-sairaalassa Salt Lake Cityssä Utahissa. Hän on myös palvellut vanhempana varatoimitusjohtajana Intermountain Health Caressa [Kalliovuorten alueen terveydenhuoltoyhtymä] ja ollut sen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsen. Vanhin Richards on myös toiminut kirurgian professorina Utahin yliopistossa. Vanhin Richards on palvellut monissa kirkon tehtävissä, kuten kokoaikaisena lähetyssaarnaajana, piispana, partiojohtajana, vaarnanjohtajana ja lähetysjohtajana. Vanhin Richards syntyi Salt Lake Cityssä Utahissa 25. helmikuuta 1946. Hän solmi avioliiton Marsha Gurrin kanssa elokuussa 1968. Heillä on kahdeksan lasta.

Kirkon historia Euroopassa juontuu ensimmäisiin seitsemään lähetyssaarnaajaan, jotka saapuivat Englantiin vuonna 1837, vain seitsemän vuotta kirkon perustamisen jälkeen. He olivat ensimmäinen ryhmä, joka lähetettiin ulkomaille.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.