Uutistiedote

Mormoniapostoli kehottaa olemaan suvaitsevaisia ja viisaita uskonnonvapauden edistämisessä

Nuorille aikuisille 11. syyskuuta pitämässään puheessa ”Totuus ja suvaitsevaisuus” vanhin Dallin H. Oaks, joka kuuluu Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kahdentoista apostolin koorumiin, puhui neljästä tärkeästä periaatteesta, joiden tulee ohjata osallistumista uskontoa koskeviin keskusteluihin julkisuudessa. Vanhin Oaksin mukaan on äärimmäisen tärkeää, että osaamme kommunikoida kunnioittavasti ja totuudenmukaisesti julkisuudessa, koska ”yhdessä eläminen toinen toisensa eroja kunnioittaen on haaste nykyajan maailmassa”.

Vanhin Oaks tähdensi, että uskonnollisessa ja julkisessa elämässä totuus ja suvaitsevaisuus kulkevat käsi kädessä. ”Meidän täytyy puolustaa totuutta silloinkin kun osoitamme suvaitsevaisuutta ja kunnioitusta erilaisia ajatuksia ja uskonkäsityksiä sekä niitä kannattavia ihmisiä kohtaan.”

Auttaakseen kuulijoitaan ymmärtämään paremmin sitä, kuinka totuuden ja suvaitsevaisuuden välisen tasapainon tulee vaikuttaa pyrkimyksiimme julkisuudessa, vanhin Oaks esitti ohjeeksi seuraavat periaatteet:

”Kun Jeesukseen Kristukseen uskovat tuovat julkisuuteen näkemyksiään totuudesta, heidän täytyy tavoitella Herran innoitusta päättääkseen harkitsevasti ja viisaasti, mitä tosia periaatteita he pyrkivät edistämään lain tai säädöksen kautta. Yleensä heidän tulisi pidättäytyä tavoittelemasta sellaisia lakeja tai hallinnollisia toimia, jotka helpottavat uskoville ominaisten uskonkäsitysten harjoittamista edes epäsuorasti, esimerkiksi jumalanpalvelusten toimeenpanoa. Uskovat voivat vapaammin pyrkiä vaikuttamaan valtion toimiin silloin kun se palvelisi periaatteita laajemmin kuin vain helpottaisi heidän omien uskonkäsitystensä harjoittamista, kuten lakeja, jotka koskevat kansanterveyttä, turvallisuutta ja moraalia.”

”Kun uskovat pyrkivät edistämään kantaansa julkisuudessa, heidän tulee olla keinoissaan ja tavassaan ajaa asiaa suvaitsevaisia niiden kantoja ja mielipiteitä kohtaan, jotka eivät yhdy heidän uskonkäsityksiinsä. Meidän ei pidä lisätä sitä äärimmäisyyttä, joka jakaa yhteiskuntaamme. Meidän uskovien tulee aina puhua rakastavasti ja osoittaa kärsivällisyyttä, ymmärtämystä ja myötätuntoa vastustajiamme kohtaan. Kristittyjä uskovia on käsketty rakastamaan lähimmäisiään, antamaan anteeksi ja tekemään hyvää niille, jotka vahingoittavat heitä. – – Meidän uskovien tulee lisäksi muotoilla kantamme ja perustelumme tavoilla, jotka edistävät järkevää keskustelua ja mukautumista, jotka ovat välttämättömiä demokraattiselle hallinnolle pluralistisessa yhteiskunnassa. Näillä keinoin edistämme sitä kohteliaisuutta, joka on sivilisaatiomme säilymisen kannalta välttämätöntä.”

”Uskovien ei pidä antaa sen tutun syytteen olla esteenä, jonka mukaan he pyrkivät säätämään moraalisuutta lailla. Monet lainsäädännön alueet perustuvat juutalaiskristilliseen moraaliin, ja niin on ollut vuosisatojen ajan. Meidän sivilisaatiomme perustuu moraaliin eikä voi olla olemassa ilman sitä.”

”Uskovien ei pidä kaihtaa tavoittelemasta lakeja sellaisten julkisten olosuhteiden tai käytäntöjen ylläpitämiseksi, jotka auttavat heitä toimimaan uskonsa vaatimusten mukaan, sikäli kuin nuo olosuhteet tai käytännöt ovat suotuisia myös kansanterveydelle, turvallisuudelle tai moraalille. – – Mutta silloin kun uskovat muodostavat enemmistön, heidän tulee aina ottaa huomioon vähemmistön näkemykset.”

Puheensa lopussa vanhin Oaks kehotti myöhempien aikojen pyhiä olemaan ”viisaampia ja taitavampia selittäessämme ja ajaessamme näkemyksiämme ja käyttäessämme vaikutusvaltaamme, kun meillä on sitä”.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.