Uutistiedote

Kirkon jäseniä kannustetaan auttamaan pakolaisia

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniä kannustetaan auttamaan pakolaisia eri puolilla maailmaa. Ensimmäinen presidenttikunta, kirkon korkein hallintoelin, on lähettänyt kirkon johtohenkilöille 27. lokakuuta 2015 päivätyn kirjeen, jonka ovat allekirjoittaneet presidentti Thomas S. Monson sekä hänen neuvonantajansa, presidentti Henry B. Eyring ja presidentti Dieter F. Uchtdorf.

Kirje on tarkoitettu luettavaksi eri puolilla maailmaa sakramenttikokouksissa, jotka ovat kirkon paikallisia sunnuntaijumalanpalveluksia

”Tunnemme suurta huolta ja myötätuntoa seuratessamme niiden miljoonien ihmisten ahdinkoa eri puolilla maailmaa, jotka ovat paenneet kodistaan etsimään huojennusta maan sisäisten levottomuuksien ja muiden vaikeuksien vuoksi”, kirjeessä sanotaan.

Kirjeessä selitetään, että kirkko auttaa maahanmuuttajia ja pakolaisia useissa maissa ”jäsentemme anteliaan avun ansiosta”.

Mormonit ovat auttaneet pakolaisia Lähi-idässä yli kymmenen vuotta järjestäen satojatuhansia huopia, vaatteita, ensiaputarvikkeita, ruokaa ja muita tarvikkeita pakolaisille Jordaniassa, Libanonissa, Turkissa ja Syyriassa.

Vastauksena viimeaikaiseen kriisiin Euroopassa kirkko on antanut syyskuussa lisäksi 5 miljoonaa dollaria pakolaisperheiden auttamiseksi.

Kirje jatkuu: ”Jäsenet voivat lahjoittaa kirkon humanitaariseen rahastoon käyttäen Kymmenykset ja muut lahjoitukset -lahjoituslipuketta. Kutsumme kirkon yksiköitä, perheitä ja yksittäisiä ihmisiä osallistumaan myös paikallisiin avustushankkeisiin, kun se on tarkoituksenmukaista.”

”Herra siunatkoon teitä, kun autatte Kristuksen kaltaisella tavalla niitä, jotka ovat avun tarpeessa”, kirjeessä sanotaan lopuksi.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun nimi mainitaan ensimmäisen kerran.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.