Uutistiedote

Ajatelkaa hengellisesti, puhujat kehottivat maailmanlaajuisessa myöhempien aikojen pyhien konferenssissa

Se, että valintoja tehdessämme ajattelemme hengellisesti ja asetamme Jeesuksen Kristuksen ensimmäiselle sijalle, tasoittaa meille tietä iloiselle elämälle, sanoi presidentti Russell M. Nelson ennalta äänitetyssä videoviestissä, joka näytettiin kaksipäiväisen konferenssin viimeisessä kokouksessa. Konferenssi pidettiin 30. syyskuuta ja 1. lokakuuta 2023 Salt Lake Cityssä Utahin osavaltiossa Yhdysvalloissa ja lähetettiin yleisölle eri puolilla maailmaa.

”Kun ajattelet selestisesti, näet koettelemukset ja vastustuksen uudessa valossa”, lisäsi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti, joka hiljattain vietti 99-vuotissyntymäpäiväänsä. Hän sanoi, että selestinen ajattelu muuttaa ihmisen sydämen ja saa rukoilemaan vilpittömämmin. Lihasvamman vuoksi hän seurasi kokouksia tekniikan välityksellä sen sijaan, että olisi osallistunut niihin paikan päällä.

Yleiskonferenssi on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon maailmanlaajuinen kokoontuminen. Kahdesti vuodessa huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna ja lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna kirkon johtohenkilöt eri puolilta maailmaa esittävät sanomia eli saarnoja, jotka keskittyvät Jeesukseen Kristukseen ja Hänen evankeliumiinsa. Kaikkia uskontoja, vakaumuksia ja taustoja edustavia ihmisiä kaikkialla maailmassa kutsutaan katsomaan, kuuntelemaan ja osallistumaan.

Konferenssipuhujien joukossa olivat vanhin Dieter F. Uchtdorf, joka on kotoisin Saksasta, vanhin Alan T. Phillips, joka on Isosta-Britanniasta, ja vanhin Christophe G. Giraud-Carrier, joka on syntynyt Ranskassa. Muut puhujat olivat Argentiinasta, Brasiliasta, Guatemalasta, Koreasta, Uudesta-Seelannista ja Yhdysvalloista.

Vanhin Uchtdorf kahdentoista apostolin koorumista viittasi puheessaan vertaukseen tuhlaajapojasta. Tässä Raamatun kertomuksessa, jonka Jeesus Kristus alun perin kertoi, kapinallinen poika lähtee kotoa ja tuhlaa perintönsä. Kun hän palaa, isä antaa hänelle anteeksi ja toivottaa hänet tervetulleeksi takaisin.

Vanhin Uchtdorf puhui niille, jotka ovat menettäneet uskonsa, ja lupasi heille, että heti kun he päättävät palata ja kulkea Jeesuksen Kristuksen tietä, Hänen voimansa tulee heidän elämäänsä ja muuttaa heidät.

”Sillä, kuinka kohtelemme toisiamme, on todella merkitystä”, vanhin Phillips sanoi. Hän kannusti kuulijoita auttamaan niitä, joilla on vaikeuksia, omassa perheessä, seurakunnassa tai paikallisessa yhteisössä. Avun tarpeessa olevista huolehtimiseen voi sisältyä myös pyrkimys lievittää niiden kärsimystä, jotka elävät äärimmäisessä köyhyydessä tai jotka ovat joutuneet pakolaisiksi vainon, konfliktien ja väkivallan vuoksi.

Ensimmäisessä yleiskonferenssipuheessaan vanhin Giraud-Carrier selitti, että ihmiset ovat saattaneet varttua eri kulttuureissa, he saattavat tulla erilaisista sosioekonomisista olosuhteista, heidän kuolevaisuuden perintönsä, kuten heidän kansallisuutensa, ihonvärinsä, ruokamieltymyksensä ja poliittinen suuntautumisensa, voivat vaihdella suuresti. Mutta kaikki ovat Jumalan lapsia, ilman poikkeuksia, hän sanoi.

Konferenssin aikana vanhin Alexander Dushku hyväksyttiin johtavana auktoriteettina palvelevaksi seitsenkymmeneksi. Yleiskonferenssin johtohenkilöiden kokouksessa hyväksyttiin kaksi uutta vyöhykeseitsenkymmentä ja kaksi vapautettiin.

Konferenssin päätteeksi presidentti Nelson ilmoitti, että kirkko rakentaa yhteensä 20 uutta temppeliä Afrikkaan, Aasiaan, Latinalaiseen Amerikkaan, Yhdysvaltoihin ja Oseaniaan. Myöhempien aikojen pyhille temppelit ovat Herran huoneita, pyhyyden ja rauhan paikkoja, jotka ovat erillään maailman asioista. Ne eroavat niistä tuhansista kaikkialla maailmassa olevista tavallisista kirkkorakennuksista ja seurakuntakeskuksista, joissa pidetään sunnuntain jumalanpalveluksia.

Konferenssin musiikista vastasivat eri kuorot, muun muassa Tabernacle Choir at Temple Square -kuoro, jota johtivat Mack Wilberg ja Ryan Murphy ja jota säestivät urkurit Andrew Unsworth ja Richard Elliott.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.