Aihe

Apostoli

Korkein pappeusvirka kirkossa. Apostolit palvelevat koko elämänsä ajan ja ovat Jeesuksen Kristuksen erityisiä todistajia maailmalle. He täyttävät kirkon ylimmät johtoryhmät. Kolme apostolia muodostaa ensimmäisen presidenttikunnan. Kaksitoista muuta apostolia muodostavat kahdentoista apostolin koorumin.

Katso myös Kahdentoista apostolin koorumi

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.