Uutistiedote

Apostoli Jeffrey R. Holland vieraili Euroopassa

Vanhin Jeffrey R. Holland – joka kuuluu kahdentoista apostolin koorumiin, joka on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon toiseksi ylin johtoelin – vieraili äskettäin muutamissa Euroopan maissa.

Hänen vierailunsa alkoi lauantaina 23. helmikuuta Apeldoornissa Alankomaissa, missä hän puhui usealle Apeldoornin alueen seurakunnalle järjestetyssä kokouksessa.

Lähellä sijaitsevassa Zwollessa toimivan kirkon seurakunnan jäsenen Lisette Dallingan mukaan vanhin Holland puhui jäsenille siitä, miten tärkeää on levittää kirkon uskonkäsityksiä, ja viittasi siihen, että kirkko on äskettäin perustanut eri puolille maailmaa 58 uutta lähetyskenttää.

”Vanhin Holland tähdensi sitä seikkaa, ettei Kristuksen työ tapahdu kirkon rakennuksissa vaan juuri päinvastoin”, Dallinga sanoi. ”Kristus puhui ihmisille kaduilla, toriaukiolla ja järven rannalla. Jokainen tarvitsee evankeliumia, (ja) meidän tulee ojentaa kätemme heidän puoleensa.”

Dallinga kertoi, että vanhin Hollandin puhetta seuranneet nauttivat hänen esittämistään rakkauden ja innoituksen sanomista.

Vanhin Holland oli Englannissa 25.–26. helmikuuta, ja sinä aikana hän puhui lähetyssaarnaajille kirkon lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksessa, tapasi muutamia parlamentin jäseniä ja osallistui useiden uskontokuntien päivälliselle ja ystävätoiminnan fokusryhmätilaisuuteen. Clifford Herbertson, eräs kirkon johtohenkilöistä Isossa-Britanniassa, sanoi: ”Tärkeä osa vanhin Hollandin vierailua Lontoossa oli tavata joukko vaikutusvaltaisia poliittisia, uskonnollisia ja yhteiskunnallisia johtohenkilöitä. Eräs tietty tilaisuus – BYU:n Lontoon keskuksessa järjestetty yksityinen päivällinen – loi konkreettista hyvää tahtoa ja ymmärtämystä, jonka kaikki läsnäolijat tunnistivat ja jota he arvostivat.  Vanhin Hollandin vierailun aikana avautui mahdollisuuksia, mikä tulee suuresti siunaamaan monien elämää.”

Vanhin Holland vieraili myös Lontoon Hyde Parkin seurakuntakeskuksessa, joka on hiljattain peruskorjattu siten, että se toimii kirkon seurakuntakeskuksena sekä vierailukeskuksena niille, jotka ovat kiinnostuneita kuulemaan MAP-kirkosta. Rakennus vihittiin uudelleen käyttöön 30. kesäkuuta 2012.

Vierailu Hyde Parkin seurakuntakeskuksessa oli vanhin Hollandille erityisen merkityksellinen, koska hän suoritti kaksivuotisen mormonilähetystyön Isossa-Britanniassa 1960-luvun alkupuolella.

”Jo tässä rakennuksessa oleminen tuo mieleeni suurenmoisia muistikuvia. – – Olin tässä rakennuksessa, kun se vihittiin, joten muistoni tässä rakennuksessa ja tällä lähetyskentällä ovat minulle kaikki kaikessa”, vanhin Holland sanoi vierailunsa aikana. ”Kierrän kaikkialla maailmassa kertomassa lähetyssaarnaajille, miten paljon lähetystyöni merkitsi minulle, ja se, että saan olla kotona, olla lähetystyöni maassa ja samassa rakennuksessa, jossa palvelin suuren osan lähetystyöstäni, on hyvin, hyvin ainutlaatuinen kokemus.”

Saat tietää lisää vanhin Hollandin vierailusta Hyde Parkin seurakuntakeskuksessa katsomalla tämän *linkki videoon*.

Vanhin Holland vietti muutamia päiviä Saksassa, missä hän opetti lähetysjohtajien seminaarissa Frankfurtissa 28. helmikuuta – 1. maaliskuuta. Maaliskuun 2. päivänä hän puhui kirkon jäsenille Berliinissä ja osallistui myös ystävätoiminnan fokusryhmätilaisuuteen.

Vanhin Holland päätti vierailunsa Saksassa puhumalla kirkon Leestin ja Potsdamin seurakuntien jäsenille sunnuntaikokousten aikana 3. maaliskuuta. Hän sanoi arvelevansa, että hän on ensimmäinen kahdentoista apostolin koorumin jäsen, joka on vieraillut niissä seurakunnissa, ja että hän tunsi olevansa kotona.

Hän puhui seurakuntien merkityksestä MAP-kirkon työssä sekä lähetyssaarnaajien lukumäärän vahvistamisesta ja temppelien rakentamisesta eri puolilla maailmaa. Hän vakuutti jäsenille, että kaikki heidän tekemänsä työ on tärkeää.

Vivienne Meier, joka kuuluu Potsdamin seurakuntaan, sanoi olevansa kiitollinen siitä, että vanhin Holland vieraili hänen seurakunnassaan.

”Olin hyvin yllättynyt, kun kuulin, että hän oli tulossa, mutta myös hyvin onnellinen”, Meier sanoi. ”Hänen sanomansa todellakin kosketti sydäntäni. – – Olimme kaikki aivan kuin eri ulottuvuudessa kuullessamme hänen puhuvan. Meistä kaikista tuntui niin hyvältä ja niin onnelliselta.”

Kirkon Euroopan vyöhykkeen johtaja, vanhin José Teixeira, sanoi, että vanhin Hollandin vierailu Euroopassa on ollut ainutlaatuinen kokemus kaikille mukana olleille.

”Kun matkustimme läpi Euroopan vanhin ja sisar Hollandin kanssa, näimme Herran apostolin hyvyyden”, vanhin Teixeira sanoi. ”Varsinkaan Leestin ja Potsdamin lähetysseurakuntien jäsenet Saksassa eivät tule koskaan unohtamaan, millainen siunaus oli saada vanhin Holland heidän keskuuteensa sekä millaisia siunauksia ja millaista rakkautta hän toi heille mukanaan.”

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.