Uutistiedote

Eliza R. Snow’n kirjoitukset julkaistaan verkossa

Myöhempien aikojen pyhien pioneeri johti Apuyhdistystä Amerikan länsiosissa

Eliza R. Snow’n kootut kirjoitukset julkaistaan verkossa. Snow oli Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon historiassa merkittävä pioneeri ja naisten johtaja. Asiakirjat julkaistaan uudella verkkosivustolla ”The Discourses of Eliza R. Snow” [Eliza R. Snow’n kirjoitukset]. Sivuston sisältö on julkinen ja maksuton. Church Historian’s Press -projektissa Snow’n saarnat on ensimmäistä kertaa koottu yhteen julkaisuun.

Eliza R. Snow
Eliza R. Snow, järjestyksessä toinen johtaja Apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa.© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

”Eliza R. Snow on tunnetuimpia myöhempien aikojen pyhiin kuuluvia naisia 1800-luvulla”, sanoo Jenny Reeder, kirkon tämän projektin johtava historioitsija.

Kirjoitukset on koottu Snow’n henkilökohtaisista päiväkirjoista ja yli tuhannesta järjestön pöytäkirjasta sekä senaikaisista sanomalehdistä, mukaan lukien Woman’s Exponent, Deseret News ja Millennial Star. Nämä kirjoitukset – jotka ovat yhä varsin ajankohtaisia – julkaistaan tällä sivustolla erissä muutaman seuraavan vuoden aikana. Saatavana on nyt viisikymmentä saarnaa.

Eliza Roxcy Snow aloitti kirkon Apuyhdistyksen järjestyksessä toisena ylijohtajana 17. heinäkuuta 1880 ja palveli tässä tehtävässä kuolemaansa asti vuonna 1887.

Hän oli tuottelias puhuja, joka piti lähes 1 200 saarnaa vuosina 1840–1887 Illinoisissa sekä eri puolilla Utahin ja Idahon territorioita.

”Hän matkusti lähes jokaiselle asutusalueelle Utahin territoriossa opettaakseen naisille, nuorille naisille ja lapsille, samoin kuin miehille, nuorille miehille ja pojille, palautusta, pelastussuunnitelmaa, pyhien vastuullisia tehtäviä sekä naisten roolia Jumalan valtakunnan rakentamisessa”, sanoo Reeder. ”Eliza oli palautuksen tapahtumien henkilökohtaisena todistajana.”

Snow oli profeetta Joseph Smithin läheinen työtoveri ja hänen kanssaan pluraaliavioliitossa. Josephin marttyyrikuoleman jälkeen hän oli pluraaliavioliitossa myös Brigham Youngin kanssa.

Hän oli kiinteästi tekemisissä Nauvoon Apuyhdistyksen ja sen ensimmäisen johtajan Emma Smithin kanssa toimien sihteerinä ja pitäen järjestön pöytäkirjaa vuosien 1842–1843 välillä Nauvoossa Illinoisissa. Hän työskenteli myös yhdessä kirkon johtajien kanssa järjestettäessä Alkeisyhdistystä sekä Nuorten Naisten Valistuskerhoa (nykyään Nuoret Naiset).

Vuonna 1868 kirkon presidentti Brigham Young nimitti Snow’n järjestämään paikallisia Apuyhdistyksiä Amerikan länsiosissa, mukaan lukien Utahissa ja Idahossa. Tässä tehtävässä hän sai tavata lähes kaikki Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon naispuoliset jäsenet, jotka usein kutsuivat häntä nimellä ”sisar Eliza”, ”Eliza-täti” tai ”sisar Snow”. Hän opetti naisia kehittämään omaa suhdettaan Jumalaan, elämään evankeliumin tasovaatimusten mukaan ja palvelemaan muita. Snow, joka oli myös runoilija, kuvaili myöhempien aikojen pyhiin kuuluvien naisten panosta yhteiskunnassa ja oli itse esimerkkinä siitä.

Saarnoissaan hän lausui henkilökohtaisen ja historiallisen todistuksensa, selitti oppia ja kannusti jäseniä osallistumaan kirkon toimintaan.

Snow syntyi 21. tammikuuta 1804 Becketissä Massachusettsissa. Hänen vanhempansa olivat Oliver ja Rosetta Pettibone Snow. Hän oli seitsemästä lapsesta toiseksi vanhin. Hänen nuoremmasta veljestään Lorenzo Snow’sta tuli myöhemmin kirkon viides presidentti.

Sivustolla olevista puhtaaksikirjoitetuista teksteistä voi tehdä hakuja, joten niistä on helppo löytää  tiettyjä lainauksia tai saarnoja nykyään ajankohtaisista aiheista. Saarnoihin on linkitetty alkuperäisten käsikirjoitusten digitaaliset kuvat, ja apuna on kirjoitusten syntypaikkojen karttoja ja muita apuneuvoja.

Lisätietoa saat käymällä osoitteessa churchhistorianspress.org.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.