Uutistiedote

Ensimmäinen presidenttikunta esittää osanottonsa Nelson Mandelan menehtymisen johdosta

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäinen presidenttikunta on julkaissut tänään seuraavan lausunnon koskien Nelson Mandelan menehtymistä:

Yhdessä muun maailman kanssa suremme kunniotetun valtiomiehen Nelson Mandelan menehtymistä. Hänen rohkeutensa, ystävällisyytensä ja erityinen moraalinen johtajuutensa on ollut esimerkkinä kaikille kansoille. Ilmaisemme rakkautemme ja sympatiamme hänen perheelleen ja Etelä-Afrikan kansalle, kun he muistavat hänen erityistä elämäänsä.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.