Uutistiedote

Ensimmäinen presidenttikunta ilmoittaa uudesta Alkeisyhdistyksen ylimmästä johtokunnasta

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäinen presidenttikunta ilmoitti uudesta Alkeisyhdistyksen ylimmästä johtokunnasta kirkon 186. vuosikonferenssin lauantain iltapäiväkokouksessa 2. huhtikuuta 2016.

Uudessa Alkeisyhdistyksen johtokunnassa palvelevat Joy D. Jones, Jean B. Bingham ja Bonnie H. Cordon. Alkeisyhdistyksen johtokunta valvoo Jeesuksen Kristuksen evankeliumin opettamista 1½–11-vuotiaille lapsille ja auttaa lapsia elämään sen periaatteiden mukaan. Nämä johtohenkilöt palvelevat ensimmäisen presidenttikunnan johdolla, ja he matkustavat paljon auttaakseen lasten ja näiden paikallisten johtohenkilöiden ohjaamisessa ja tukemisessa.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.