Lisäaineistoa

Ensimmäinen presidenttikunta tukee energian säästämistä

Ensimmäinen presidenttikunta on antanut lausunnon, jossa kannustetaan energiaa säästäviin toimenpiteisiin.

”Kehotamme myöhempien aikojen pyhiä ja kaikkia ihmisiä liittymään valtakunnallisiin ja paikallisiin pyrkimyksiin säästää kallisarvoisia energiavarojamme”, ensimmäinen presidenttikunta sanoo 17. toukokuuta antamassaan lausunnossa.

”Kirkkoon tulevien pitäisi kävellä kirkon kokouksiin, mikäli se on mahdollista ja voidaan tehdä vaarantamatta kohtuuttomasti henkilökohtaista turvallisuutta”, lausunnossa sanotaan.

Presidenttikunta kehottaa jäseniä ja muita käyttämään matkoihin yhteiskuljetuksia tai julkisia liikennevälineitä sekä rajoittamaan tarpeetonta matkustamista.

”On myös tärkeää, että kaikki ajajat noudattavat annettuja nopeusrajoituksia sekä moottoriteillä että taajama-alueilla ja kaupungeissa. Ehdotamme lisäksi, että mikäli mahdollista, kotien lämpötilaa säätelevät termostaatit säädetään ja että tarpeeton sähkön tai muun energian käyttö voidaan karsia pois.”

Lausunnossa kehotetaan keskustelemaan energiavarojen säästämisestä perheilloissa.

Kirkko on hyväksynyt ja ottanut käyttöön nämä ja muut energiansäästötoimenpiteet vuonna 1973.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.