Uutistiedote

Ensimmäisen presidenttikunnan joulusanoma 2018

  

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäinen presidenttikunta on julkaissut joulusanoman 2018:

Vapahtajamme Jeesus Kristus tarjoaa meille neljä verratonta lahjaa – kyvyn rakastaa muita, kyvyn antaa anteeksi, parannuksen siunauksen ja lupauksen ikuisesta elämästä. Nämä neljä ainutlaatuista lahjaa tuovat meille yhä enemmän iloa, kun otamme ne vastaan ja toimimme niiden mukaan. Ne tulivat mahdollisiksi, koska Jehova alensi itsensä tulemalla maan päälle Jeesus-lapsena. Hän syntyi kuolemattomasta Isästä ja kuolevaisesta äidistä. Hän syntyi Betlehemissä mitä vaatimattomimmissa oloissa. Hänen pyhästä syntymästään olivat profeetat ennustaneet Aadamin ajoista lähtien. Jeesus Kristus on Jumalan taivaallinen lahja – Isän lahja kaikille lapsilleen. 1 Me juhlimme ilolla Hänen syntymäänsä tänä jouluna.

Thomas S. Monson
Henry B. Eyring
Dieter F. Uchtdorf


1. Ks. Joh. 3:16.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.