Mormon Newsroom
Virallinen lausunto

Ensimmäisen presidenttikunnan lausunto kirkon talousasioista

Lausunto on annettu vastauksena mediassa olleisiin artikkeleihin

Otamme vakavasti vastuun pitää huolta jäseniltä saaduista kymmenyksistä ja lahjoituksista. Suurin osa näistä varoista käytetään välittömästi kasvavan kirkon tarpeisiin kuten uusien seurakuntakeskusten ja temppelien rakentamiseen, koulutukseen, humanitaariseen työhön ja lähetystyöhön kaikkialla maailmassa. Monien vuosien ajan osa varoista on järjestelmällisesti talletettu viisaan talousasioiden hallinnan mukaisesti sekä riittävien vararahastojen kartuttamiseksi tulevaisuuden varalle. Tämä on järkevä opillinen ja taloudellinen periaate, jota Vapahtaja opetti vertauksessa talenteista ja jonka mukaan kirkko ja sen jäsenet elävät. Kaikki kirkon varat ovat olemassa ainoastaan siksi, että niillä tuetaan kirkon Jumalalta saatua tehtävää.

Tällä hetkellä kiertävät väitteet perustuvat kapeaan näkökulmaan ja rajallisiin tietoihin. Kirkko noudattaa kaikkia lakeja, jotka soveltuvat lahjoituksiimme, sijoituksiimme, veroihimme ja vararahastoihimme. Olemme edelleenkin halukkaita työskentelemään viranomaisten kanssa vastataksemme heillä mahdollisesti oleviin kysymyksiin.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.