EasterMessageFP2024.jpeg
Uutistiedote


Ensimmäisen presidenttikunnan pääsiäissanoma

Tänä pääsiäisenä kutsumme teitä pohtimaan Vapahtajan sovitusuhria ja loistavaa ylösnousemusta, jotka siunaavat meitä kaikkia.

Lunastajamme Jeesus Kristus antaa meille tämän toivon sanoman: ”Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut maailman” (Joh. 16:33). Vapahtaja lupaa, että kun pidämme Hänen käskynsä ja toimituksensa, me saamme ”rauhan tässä maailmassa ja iankaikkisen elämän tulevassa maailmassa” (OL 59:23).

Me todistamme, että Jeesus Kristus elää! ”Hän on noussut kuolleista” (Matt. 28:6). Hänen ansiostaan meitä voidaan johdattaa ja vahvistaa, kun kannamme niitä kuormia, joita kohtaamme kuolevaisuudessa. Kun uskomme Vapahtajan sovitusuhriin, synnin kahleet eivät voi pitää meitä otteessaan eikä niillä koettelemuksilla, joita koemme elämässä, ole pysyvää valtaa meihin. ”Kuoleman pistin on nielty Kristuksessa” (Moosia 16:8).

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Ensimmäinen presidenttikunta

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.