Uutistiedote

Ensimmäisen presidenttikunnan pääsiäissanoma

huhtikuu 2019

”Hän on noussut” (Matt. 28:6). Tämä on pääsiäisen loistava sanoma ja suurenmoinen muistutus Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, voitosta.

Vapahtaja nousi kuolleista, kuten me kaikki tulemme nousemaan. Hän kärsi, jotta Hän voisi auttaa meitä kaikissa koetuksissamme. Hän maksoi lunnaat meidän – taivaallisen Isän lasten – edestä, niin että meidät voidaan vapauttaa kuolemasta ja synnistä.

Ylösnousemuksen meille suoma ”elävä toivo” (ks. 1. Piet. 1:3) on vakaumuksemme siitä, että kuolema ei ole kaiken päätös vaan välttämätön askel siirtymisessä kuolevaisuudesta kuolemattomuuteen. Meidän kaikkien tulisi ylistää Jumalaa varmasta ylösnousemuksesta, joka tekee eromme kuolevaisuudessa väliaikaisiksi ja antaa meille toivoa ja voimaa jatkaa eteenpäin.

Me kiitämme Jumalaa Hänen Pojastaan, Hänen tehtävästään kuolevaisuudessa ja Hänen palvelutyöstään ylösnousseena Herrana. Me todistamme, että Jeesus on Kristus, elävän Jumalan Poika. Hän on meidän Luojamme, Vapahtajamme ja Lunastajamme, Puolustajamme Isän luona sekä Pelastajamme. Eräänä päivänä Hän palaa vallitsemaan ja hallitsemaan kuninkaiden Kuninkaana ja herrojen Herrana.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.