Uutistiedote

Euroopan komission johtaja Barroso kutsuu mormonijohtajan uskonnollisten johtohenkilöiden korkean tason kokoukseen

Vanhin José A. Teixeira, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon Euroopan vyöhykkeen johtaja, osallistui kahdeksantoista kaikkialta Euroopasta tulleiden kristittyjen, muslimien, juutalaisten ja muiden uskontokuntien johtotason edustajien kanssa keskusteluun aiheesta ”Euroopan unionin tulevaisuus”.

Tämän korkean tason kokouksen isäntänä toimi José Manuel Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, ja puhetta johtivat Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy ja Euroopan parlamentin varapuhemies László Surján. Tämä vuosi oli ensimmäinen, jolloin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon edustaja kutsuttiin osallistumaan tähän tilaisuuteen.

Keskustelun aikana vanhin Teixeira ehdotti, että vahvemman ja rauhallisemman tulevaisuuden turvaamiseksi Euroopassa uskon, perheen ja uskonnonvapauden tulee olla tärkeässä asemassa ja ne tulee ottaa riittävässä määrin huomioon Euroopan unionin toimintaperiaatteita muovattaessa. Hän sanoi: ”Euroopan tulevaisuus on tässä ja nyt. Se on perheissämme, joissa lapset saavat opetuksia elämästä: totuudesta, kunnioituksesta, hyveellisyydestä, itsehillinnästä, koulutuksen tärkeydestä, rehellisestä työstä sekä elämän tarkoituksesta ja etuoikeudesta.”

Osanottajat ottivat vastaan puheenjohtaja Barroson kutsun pohtia Euroopan unionin (EU) nykyisiä haasteita ja mahdollisuuksia: pakottavaa tarvetta vahvistaa EU:n kansalaisten ja unionin demokraattisen prosessin välisiä suhteita, sen kaikkia koskevia rauhaan, vapauteen, demokratiaan ja oikeusturvaan liittyviä arvoja sekä moraalista ja poliittista vastuuta, jonka mukaan sekä instituutioiden että jokaisen yksittäisen eurooppalaisen täytyy toimia.

Lissabonin sopimus, joka on EU:n perussopimus, on vuodesta 2009 suojannut vapaata, läpinäkyvää ja säännöllistä vuoropuhelua kirkkojen, uskonnollisten yhteisöjen sekä filosofisten ja tunnustuksettomien organisaatioiden välillä (artikla 17 TFEU) . Tämänpäiväinen uskonnollisten johtohenkilöiden korkean tason kokous on kymmenes puheenjohtaja Barroson vuonna 2005 käynnistämää kokoussarjaa.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on kristillinen uskontokunta, jolla on Euroopassa puoli miljoona jäsentä ja joka on äskettäin avannut Euroopan unionin toimiston Brysselissä ja etsii mahdollisuuksia palvella eurooppalaista yhteisöä sen poliittisten ja järjestäytyneiden toimielinten kautta solmimalla yhteyksiä kansainvälisiin kansalaisjärjestöihin, uskonnollisiin järjestöihin ja kansalaisyhteiskuntaan.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.