Uutistiedote

Hymyjä kasvosuojainten takana Albaniassa

Schutzmasken in Albanien
Lääkärit näyttävät ”peukkua” osoittaakseen kiitollisuutensa lahjoitetuista tarvikkeista.2020 by Intellectual Reserve, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
  

5 400 hansikasta, 4 300 kliinistä kasvosuojainta ja 70 sairaanhoidollista kasvosuojusta tarjoavat suojaa ja tuovat hymyn lääkintäryhmän huulille. Kolmekymmentä etulinjan terveydenhoidon työntekijää, mukaan lukien lääkäreitä, sairaanhoitajia ja muuta henkilökuntaa, saivat hätäapuna erän henkilönsuojaimia 15. toukokuuta 2020.

”Sain tänään lahjoituksenne. Olemme hyvin kiitollisia avustanne. Tämä on ensimmäinen kerta johtajana toimiessani, kun sain lahjoituksia, ja olen hyvin iloinen siitä, että voin tehdä jotakin henkilökunnalleni. Kiitos!”, selitti tohtori Mirgena Hoxhaj.

Schutzmasken in Albanien
Tohtori Mirgena Hoxhaj tarkastelee potilastietoja.2020 by Intellectual Reserve, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
  

”Terveyskeskuksessani me olemme perhelääkäreitä ja pidämme huolta kaikenikäisistä ihmisistä. Me hoidamme vauvoja, lapsia, aikuisia ja vanhuksia. Olemme etulinjan terveydenhoitoyksikkö paikkakunnallamme. Arvostamme hyvin paljon suojatarvikkeita, kun hoidamme potilaita. ”

”Näiden elintärkeiden henkilökohtaisten suojavarusteiden toimittaminen sai alkunsa erään Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kokoaikaisen lähetyssaarnaajan ja terveyskeskuksessa Fierissä, Albaniassa työskentelevän kirkon jäsenen välisestä yksinkertaisesta keskustelusta. Myöhempien aikojen pyhien avustusjärjestölle, joka on nimeltään Latter-day Saint Charities, ilmoitettiin terveyskeskuksen äärimmäisestä tarvikevajeesta. Vakiintuneiden arviointi-, hankinta- ja toimituskäytäntöjen avulla välttämättömät tarvikkeet saapuivat hädän hetkellä”, kertovat vanhin ja sisar Jones, jotka toimivat humanitaarista apua koordinoivina lähetyssaarnaajina Albaniassa. ”Olimme iloisia siitä, että seuraamalla Jeesuksen Kristuksen kehotusta palvella muita, meillä oli mahdollisuus auttaa terveydenhoitohenkilökuntaa.”

Hätäapuna toimitettuja terveydenhuoltotarvikkeita toimitettiin myös Rrëshenin ja Tiranan kaupungeissa toimiville klinikoille, jotka saivat hoitohenkilökunnalleen samanlaisia suojavarusteita. Latter-day Saint Charities, joka on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon maailmanlaajuinen humanitaarinen järjestö, hankki lääketieteelliset avustustarvikkeet Albaniassa toimivalta tavarantoimittajalta.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.