Aihe

Ilmoitus

Ilmoituksen välityksellä Jumala tekee ihmisille tiettäväksi jumalallista totuutta eri tavoin. Uskolliset ihmiset voivat saada ilmoitusta omiin asioihinsa ja kirkon tehtäviinsä, kuten se ilmoitus, jota piispa saa seurakuntaansa varten. Ilmoitusta koko kirkkoa varten saa vain kirkon presidentti (profeetta).

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.