Uutistiedote

Itsemurha: Maailman itsemurhien ehkäisypäivä ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko pyrkivät tarjoamaan apua.

Maailman itsemurhien ehkäisypäivä, jota vuodesta 2003 alkaen on vietetty vuosittain 10. syyskuuta, lisää tietoisuutta itsemurhakäyttäytymisen syistä ja ehkäisemisestä. Itsemurhat ja itsemurhayritykset ovat merkittävä terveysongelma kaikkialla maailmassa. Vuosittain ainakin 800 000 ihmistä tekee itsemurhan ja ainakin 20 kertaa useampi yrittää itsemurhaa.

Useimmat suuret maailmanuskonnot pitävät itsemurhaa vakavana rikkomuksena, koska ne uskovat, että elämä on Jumalan antamaa, ja itsemurha katkaisee sen elämän. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko tunnustaa tämän ongelman mutta opettaa, että itsemurha on liian monitahoinen ongelma, jotta kuolevaiset voisivat olla kuolleen henkilön tuomarina. Tässä asiassa kirkon Käsikirja on täsmällisen selkeä: ”Henkilö, joka on tehnyt itsemurhan, ei ehkä – – ole vastuullinen teoistaan. Ainoastaan Jumala voi olla tuomarina sellaisessa asiassa.

”Useimmat ihmiset, jotka yrittävät itsemurhaa, eivät halua kuolla. He haluavat vain huojennusta siihen fyysiseen, henkiseen, emotionaaliseen tai hengelliseen tuskaan, jota he kokevat.” (https://www.lds.org/study/manual/doctrine-and-principles/preventing-suicide-and-responding-after-a-loss?lang=fin). Yksilön ongelmat saattavat tuntua niin kauheilta ja ratkaisemattomilta, että hän näkee kuoleman ainoana apukeinona.

Itsemurhan murhenäytelmä on siinä, että se paitsi tuhoaa yhden elämän myös tuo kauheaa tuskaa ja syyllisyyttä suremaan jääville ystäville ja perheenjäsenille. Kristus on valmiina lohduttamaan ja parantamaan niiden sielun, jotka uskovat virheellisesti, että he ovat vastuussa itsemurhasta ja että he olisivat voineet estää sen. Kirkko kannustaa omaisia muistamaan tämän jakeen Joh. 14:27: ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.”

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko antaa toivoa ja näkemystä niille, jotka harkitsevat itsemurhaa, neuvoja ja aineistoa niille, jotka yrittävät auttaa heitä, sekä lohtua niille, jotka pyrkivät selviytymään itsemurhan jälkimainingeista. Kirkko opettaa, että Jumala ymmärtää niitä monimutkaisia tilanteita ja koettelemuksia, jotka vaikuttavat meihin osana kuolevaisuutta. Itsemurha ei määritä henkilön koko olemassaoloa.

Kirkko on laatinut paljon aineistoa selittämään ja ehkäisemään itsemurhia sekä lohduttamaan niitä, jotka ovat itsemurhan vuoksi menettäneet omaisen. Pääset katsomaan kaikki videot ja koko aineiston sivustolla suicide.lds.org.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.