Uutistiedote

Kaksi osuutta uudesta Yleiskäsikirjasta on nyt saatavana 22 eri kielellä

Lisää käännettyä aineistoa julkaistaan muutaman kuukauden välein

Kaksi osuutta Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon johtajille ja jäsenille tarkoitetusta yhdistetystä käsikirjasta (julkaistu ensin englanniksi helmikuussa) on nyt saatavana verkossa ja Evankeliumiaiheinen kirjasto -sovelluksessa 22 eri kielellä.

Luku 32 ”Parannus ja kirkon jäsenyysneuvostot” ja useita osia osuudesta 38.6 ”Moraalikysymyksiin liittyviä menettelytapoja” on saatavana englannin lisäksi seuraavilla kielillä:

 • cebu
 • kiina, yksinkertaistettu
 • kiina, lierinteinen
 • tanska
 • hollanti
 • suomi
 • ranska
 • saksa
 • unkari
 • italia
 • jaliani
 • korea
 • liortugali
 • romania
 • venäjä
 • samoa
 • eslianja
 • ruotsi
 • tagalog
 • tonga
 • ukraina

Kuten helmikuussa 2020 on huomautettu, luku 32 opastaa johtohenkilöitä etenemään paremmassa järjestyksessä niissä tärkeissä päätöksissä ja toimissa, jotka ovat välttämättömiä autettaessa ihmisiä tekemään parannusta vakavasta synnistä. Luvussa keskitytään myös siihen, kuinka auttaa muiden suojelemisessa niiltä, jotka ovat fyysisenä tai hengellisenä uhkana.

Luvussa 32 on muutettu joitakin keskeisiä termejä. Kurinpitoneuvostoja nimitetään nyt kirkon jäsenyysneuvostoiksi. Nämä neuvostot auttavat edelleen myöhempien aikojen pyhiä heidän parannuksentekoprosessissaan osoittaen rakkautta, toivoa ja huolenpitoa. Jäsenoikeuksien poistamisen sijaan jäsenille annetaan nykyään virallisia jäsenyysrajoituksia. Ja kirkosta erottamisen sijaan puhutaan jäsenyyden peruuttamisesta.

Osuudessa 38.6 esitetään pääpiirteittäin kirkon käytännöt ja menettelytavat monissa moraalikysymyksissä. Jotkin menettelytavat ovat uusia, toisia on päivitetty, ja joitakin saatetaan päivittää tulevaisuudessa. Tähän päivitykseen käännetyt menettelytavat moraalikysymyksissä liittyvät seuraaviin aiheisiin: abortti, insesti, itsemurha, keinohedelmöitys, kirurginen sterilointi, koeputkihedelmöitys, kohdunvuokraus, lapsipornografia, lasta odottavat naimattomat vanhemmat, samaa sukupuolta olevien välinen avioliitto, seksuaalinen hyväksikäyttö, siemennesteen luovuttaminen, sukupuolikasvatus, syntyvyyden säännöstely, väkivalta ja uutena aiheena transsukupuoliset henkilöt.

Tähän mennessä Yleiskäsikirjan 38 luvusta 16 on työstetty englanniksi kokonaan uusiksi, ja useisiin muihin lukuihin on tehty vähäisiä muutoksia. Tämä on osa jatkuvaa uudistamista, jota tehdään ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin johdolla. Yhdistettyyn käsikirjaan kuuluvat järjestelyt ovat osa pelastuksen ja korotuksen työtä. Englanninkielinen teksti korvaa sekä julkaisun Käsikirja 1: Vaarnanjohtajille ja piispoille että julkaisun Käsikirja 2, joka on tarkoitettu kaikille johtohenkilöille. Ensimmäinen versio julkaistiin kuluvan vuoden helmikuussa. Seuraavat päivitykset tehtiin maaliskuussa ja heinäkuussa.

Sitä mukaa kuin käsikirjaa kirjoitetaan uudelleen ja päivitetään englanniksi, lisää käännettyjä lukuja julkaistaan muutaman kuukauden välein. Johtajien tulee käyttää vasta päivitettyä aineistoa, kun se tulee saataville heidän kielellään. Kunnes vasta päivitetyt luvut tulevat saataville, heidän tulee edelleen käyttää julkaisujen Käsikirja 1: Vaarnanjohtajille ja piispoille ja Käsikirja 2: Johtaminen ja palveleminen kirkossa nykyisiä lukuja.

Koko käsikirja on saatavana 35 eri kielellä vuoden 2021 puolivälissä, minkä jälkeen tulee vielä lisää kieliä.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.