Uutistiedote

”Kansainvälinen tupakaton päivä” ja viisauden sana

Tupakka tappaa vuosittain yli 7 miljoonaa ihmistä. Näistä kuolemista yli 6 miljoonaa on suoraa seurausta tupakoinnista ja lähes miljoona kuolemaa aiheutuu altistumisesta tupakansavulle. Tupakointi tappaa lopulta jopa puolet 1,1 miljardista tupakoijasta maailmassa.

 

Nämä tosiseikat ovat saaneet maailman terveysjärjestön (WHO) toteamaan, että tupakkaepidemia on ”yksi suurimpia kansanterveysuhkia, mitä maailma on koskaan kohdannut”. (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco.) Maailman terveysjärjestön jäsenvaltiot ottivat käyttöön kansainvälisen tupakattoman päivän vuonna 1987, ja sitä vietetään kaikkialla maailmassa joka vuosi 31. toukokuuta.

Eurooppalaiset toivat ensi kertaa tupakan Amerikan mantereelta suunnilleen vuonna 1528. Kesti yli 400 vuotta, ennen kuin 1950-luvulla suuri yleisö ymmärsi, kuinka vahingollista se on. Nykyään tutkijat tietävät, että tupakansavussa on yli 4 000 kemikaalia, joista ainakin 250:n tiedetään olevan haitallisia ja yli 50:n tiedetään aiheuttavan syöpää.

Tätä tutkimusta ei ollut kuitenkaan tehty vuonna 1833, jolloin Joseph Smith, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäinen profeetta ja presidentti, sai ilmoituksen, joka tunnetaan viisauden sanana. Tässä ilmoituksessa kerrottiin, että tupakka ja alkoholijuomat ovat keholle haitallisia. Kirkon jäsenet pidättäytyvät myös juomasta teetä ja kahvia. Nykyään kirkon johtajat varoittavat uupumatta, että huumeiden käyttö ja reseptilääkkeiden väärinkäyttö ovat tuhoisia sekä fyysisesti että hengellisesti.

Lisäksi viisauden sana puoltaa hedelmien, vihannesten ja viljojen käyttöä. Lihaa tulee käyttää säästeliäästi. Tässä ilmoituksessa luvataan, että ne, jotka noudattavat tätä terveyslakia, saavat terveyttä ja viisautta. He pystyvät juoksemaan uupumatta ja vaeltamaan väsymättä (ks. Oppi ja liitot 89). Tämä terveyden tähdentäminen saattaa olla osittain selityksenä sille, miksi evankeliumin mukaan elävillä kirkon jäsenillä on alhaisempi riski sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin ja miksi he elävät keskimäärin 5–10 vuotta pidempään kuin muut ihmiset. (https://www.deseretnews.com/article/705377709/UCLA-study-proves-Mormons-live-longer.html?pg=all)

Kansainvälinen tupakaton päivä pyrkii vaikuttamaan hallituksiin ja yksittäisiin ihmisiin, jotta tupakoinnin aiheuttamat kuolemat ja sairaudet voidaan estää. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet ovat esimerkkinä niistä hyvin todellisista hyödyistä, joita koituu siitä, että kieltäytyy tupakasta ja muista vahingollisista aineista.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.