Uutistiedote

Katsaus vuoteen 2013 – kohokohtia

Vuosi 2013 oli merkittävä kasvun vuosi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa lähetyssaarnaaja-ohjelman laajentamisesta aina 15 miljoonan jäsenen virstanpylvään saavuttamiseen myöhempien aikojen pyhien keskuudessa maailmanlaajuisesti. Virstanpylväinä juhlittiin myös presidentti Thomas S. Monsonin 50. palveluvuotta apostolina sekä Havaijilla sijaitsevan Polynesian kulttuurikeskuksen, Deseret Industries -myymäläketjun ja partio-ohjelman vuosipäiviä. Kirkko antoi hätäapua ja oli mukana humanitaarisissa avustushankkeissa monissa osissa maailmaa, kuten Filippiineillä, Haitissa ja Oklahoman osavaltiossa Yhdysvalloissa.

Aiempaa useammat tuhannet myöhempien aikojen pyhät aloittivat lähetystyöpalvelun
Thomas S. Monsonin, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentin, ilmoitus lokakuun 2012 yleiskonferenssissa on pysyvästi vaikuttanut lähetystyöhön maailmanlaajuisesti.

Missionary Broadcast 1

Sen jälkeen kun saatiin historiallinen uutinen kokoaikaisen lähetystyöpalvelun ikärajojen madaltamisesta, niiden nuorten miesten ja naisten, jotka nykyään kertovatJeesuksen Kristuksen evankeliumista maailmalle kokoaikaisina lähetyssaarnaajina, on noussut vakaasti. Lokakuussa 2012 heitä oli 58 500, ja tämän vuoden lopussa jo yli 82 000.

Mexico MTC arriving 1
 

Useampien lähetyssaarnaajien vastaanottamiseksi kirkon johtohenkilöiden on pitänyt lisätä lähetyssaarnaajien koulutuskeskusten kapasiteettia sekä mukauttaa aikataulua, perustaa uusia lähetyskenttiä ja parantaa prosessia, jolla lähetyssaarnaajia otetaan vastaan ja lähetetään lähetyskentilleen. Yksi suurista muutoksista oli Meksikon pääkaupungissa Méxicossa sijaitsevan kirkon yksityisen koulun remontoiminen ja muuttaminen kesäkuun alun valmistujaisjuhlan jälkeen kuukauden loppuun mennessä Méxicon lähetyssaarnaajien koulutuskeskukseksi. Tämä koulutuskeskus avattiin 26. kesäkuuta, ja sinne voidaan ottaa kerrallaan jopa tuhat lähetyssaarnaajaa.

Filippiinien taifuuni Haiyan

Manila MTC missionaries2

Kirkko oli hyvin aktiivisesti auttamassa hätäavun tuomisessa taifuuni Haiyanista hengissä selvinneille marraskuussa. Yli 10 000 filippiiniläistä ja heidän 4 000 mormoninaapuriaan saivat turvapaikan 200:ssa myöhempien aikojen pyhien seurakuntakeskuksessa. Kirkon humanitaarisia palveluja käytettiin välttämättömien tarvikkeiden kuten veden, hygieniapakkausten ja monien muiden tarvikkeiden hankkimiseen.

Kirkon jäsenmäärä ylitti 15 miljoonaa
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa on nyt yli 15 miljoonaa jäsentä, ilmoitti kirkon presidentti Thomas S. Monson lokakuun 2013 yleiskonferenssin avajaiskokouksessa.

President Monson Oct 2013 Sat AM

”Kirkko kasvaa vakaasti ja muuttaa joka vuosi yhä useampien ihmisten elämää”, presidentti Monson sanoi. ”Se levittäytyy ympäri maailman, kun lähetyssaarnaajamme etsivät niitä, jotka etsivät totuutta.”

Presidentti Monson on palvellut kirkossa 50 vuotta apostolina
Kutsu tuli 4. lokakuuta 1963. Thomas S. Monson, joka oli tuolloin 36-vuotias, kutsuttiin nuorimpana miehenä 53 vuoteen palvelemaan kirkossa apostolina. Presidentti Monson on Joseph Fielding Smithin (1876–1972) jälkeen ensimmäinen johtava auktoriteetti, joka on palvellut puoli vuosisataa.

Pres Monson October 1963

Presidentti Monson palveli ensin kahdentoista apostolin koorumin jäsenenä, sitten kolmen kirkon presidentin neuvonantajana, ja viimeiset viisi vuotta hän on palvellut kirkon 16. presidenttinä.

Sisar Frances J. Monson menehtyi
Frances J. Monson, presidentti Thomas S. Monsonin vaimo, joka oli ollut sairaalassa useita viikkoja, menehtyi 17. toukokuuta 2013.

Pres and sister monson

Sisar Monson, jota hänen miehensä ja perheensä pitivät rakkauden, myötätunnon ja palvelemisen ankkurina, eli Kristukseen keskittynyttä elämää sekä sanoissa että teoissa. Sisar Monson tullaan ikuisesti muistamaan siitä, miten hän koko elämänsä ajan tuki hiljaa ja herpaantumatta miestään tämän kirkon tehtävissä.

Uusi kiinalainen verkkosivusto

mormon china website

Uudella verkkosivustolla mormonsandchina.org on tietoa kiinalaisille, jotka ovat liittyneet Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon asuessaan tai opiskellessaan muissa maissa ja jotka ovat nyt palanneet kotimaahansa. Sivustolla vastataan kysymyksiin kirkon toiminnasta sekä kannustetaan tukemaan Kiinan kansantasavallan lakeja.

Muutos Nuorten Naisten johtokunnassa
Huhtikuun yleiskonferenssissa ensimmäinen presidenttikunta ilmoitti uusista johtohenkilöistä kirkon Nuorten Naisten ylimpään johtokuntaan. Nuorten Naisten ylijohtajaksi hyväksyttiin Bonnie L. Oscarson. Hänen neuvonantajansa ovat sisar Carol F. McConkie (ensimmäinen neuvonantaja) ja sisar Neill F. Marriott (toinen neuvonantaja). Nämä kolme naista johtavat 12–17-vuotiaiden nuorten naisten ohjelmaa. Uusi johtokunta aloitti palvelemisen huhtikuussa 2013.

young women presidency 2013

Uusi yleinen naisten kokous
Naiset ja 8 vuotta täyttäneet tytöt osallistuvat jatkossa puolivuosittaisiin kokouksiin kirkon yleiskonferenssia edeltävänä lauantaina. Näitä kokouksia johtavat Apuyhdistyksen, Nuorten Naisten ja Alkeisyhdistyksen johtokunnat ensimmäisen presidenttikunnan alaisuudessa.

Relief Society Meeting Crowd

Ensimäinen presidenttikunta ilmoitti uusista puolivuosittaisista kokouksista. Aiemmin pidettiin erilliset kokoukset aikuisille naisille ja teini-ikäisille tytöille.

Uskonnonvapaus
Osana pyrkimystä tähdentää uskonnonvapauden tärkeyttä ja uskonnon asemaa julkisuudessa kirkko on julkaissut sarjan lähdeaineistoa, jonka tarkoituksena on edistää ymmärrystä ja osallistumista. Tähän uuteen aineistoon sisältyy ainutlaatuinen animaatiovideo sekä muita videoita, jotka tähdentävät uskonnonvapauden säilyttämisen tärkeyttä, facebook-sivu ”Support Religious Freedom” [Tue uskonnonvapautta], jolla on uutisia ja tietoa uskonnonvapaudesta, sekä aihesivu, jossa esitetään uskonnonvapauden periaatteet ja ehdotetaan keinoja olla mukana tässä asiassa.

religious freedom facebook

Esittelyvideossa kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin L. Tom Perry tähdentää, että ”ratkaisevan tärkeää omantunnonvapautta, joka sisältyy uskonnonvapauteen, täytyy uutterasti varjella ja suojella”.

FamilySearch.org uudistettu
FamilySearch.org-sivuston tänä vuonna julkaistun uuden version ansiosta sukututkimus on interaktiivisempaa ja soveltuu paremmin yhteistyöhön. Sosiaalisen median sekä valokuva- ja kertomusominaisuuksien lisäykset luovat sukututkimuskokemuksesta henkilökohtaisemman kullekin käyttäjälle.

family history org redesign

Sivuston lisäyksillä pyritään houkuttelemaan oman suvun tutkimisen pariin niitä, jotka eivät pidä itseään minkäänlaisina sukututkijoina – etenkin nuoria, jotka osaavat hyödyntää digitaalista maailmaa kuten sosiaalista mediaa.

Oklahoman pyörremyrskyn jälkien raivaamisessa mukana Mormon Helping Hands -vapaaehtoisia
Yhdysvalloissa tuhoisa pyörremyrsky pyyhkäisi läpi Oklahoman osavaltion joidenkin alueiden toukokuussa surmaten 24 ihmistä ja hävittäen Mooren kaupungin. Mormon Helping Hands -vapaaehtoiset, kirkon huoltotyöpalvelut ja lähetyssaarnaajat tekivät yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa ja auttoivat raivaamaan jälkiä kaatuneiden muistopäivän viikonloppuna ja sen jälkeen.

Moore Okla Missionaries

Eräs Mooren asukas sanoi olleensa ällistynyt siitä, että ihmisillä on niin paljon myötätuntoa ja rakkautta täysin tuntemattomia kohtaan. ”Kun katson heitä, minua vain itkettää. – – Kiitän Jumalaa – – siitä, että Hän lähetti nämä ihmiset auttamaan minua.” Pyörremyrsky tuhosi täysin hänen talonsa.

Puiden istuttamista Haitissa
Yli 1 800 mormonivapaaehtoista osallistui Haitin kansallispäivänä, maanviljelyspäivänä, 25 000 puun istuttamiseen osana uudelleenmetsittämishanketta. Kun hanke päättyy, on istutettu kaikkiaan 400 000 puuta osana kirkon jatkuvaa sitoumusta auttaa Haitin jälleenrakentamisessa vuoden 2010 maanjäristyksen tuhojen jälkeen. Sikäläiset kirkon johtohenkilöt ovat organisoineet hankkeen, jota on toteutettu kuudessa kaupungissa ja kolmessa kylässä eri puolilla maata.

Haiti Hillside planting

Temppeli vihitty Keski-Amerikassa

Tegucigalpa Temple exterior evening

Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, vihki 17. maaliskuuta 2013 Tegucigalpan temppelin Hondurasissa. Se on kirkon 141. temppeli maailmassa ja kuudes Keski-Amerikassa.

Vihkimistä edeltäneet ja kolme viikkoa kestäneet avointen ovien päivät tarjosivat kaikkiin uskontokuntiin kuuluville tilaisuuden käydä tutustumassa temppeliin. Sunnuntain vihkimistä edeltävänä iltana myöhempien aikojen pyhät esittivät ohjelman, jossa he esittelivät perinteisin lauluin ja tanssein maan kauneutta ja kulttuuria sekä uuden temppelin rakentamista.

Provon keskustan temppeli paalujen varaan
Innovatiivisen insinööritaidon ansiosta Provon tabernaakkelia temppeliksi remontoivat urakoitsijat ovat nostaneet koko tiilirakennuksen noin 12 metriä korkeiden teräspaalujen varaan. Näin urakoitsijat pystyvät kaivamaan uudistetulle rakennukselle pohjakerroksen. Tabernaakkeli, joka tuhoutui lähes täysin tulipalossa joulukuussa 2010, tullaan rakentamaan toiseksi temppeliksi Provon kaupunkiin.

Provo CC Temple3

Raamatun videot verkossa
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon tuottaman sarjan, johon kuuluu 49 raamatullista videota, kuvaukset saatiin valmiiksi 22. toukokuuta 2013. Kertomukset, joiden pohjana on Uuden testamentin kuningas Jaakon raamatunkäännöksen teksti, ovat heränneet eloon, kun niissä on käytetty hyväksi ainutlaatuisia kuvauspaikkoja, jotka on luotu esittämään muinaista Jerusalemia, vaikkakin ne on rakennettu lähelle Goshenin kaupunkia Keski-Utahissa.

Goshen Bible movie 5 2 13 1

Nämä videot ovat helposti verkossa kaikkien – niin kirkon jäsenten kuin myös muihin uskontokuntiin kuuluvien – käytössä. Kuvauspaikkaa käytetään myös tulevissa produktioissa.

”I’m a Mormon” -kampanja menestys Brittein saarilla
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko käynnisti ”I’m a Mormon” [Minä olen mormoni] -kampanjan Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa viime vuoden huhtikuussa. Kesäkuuhun mennessä käynnit mormon.org.uk-sivustolla olivat lisääntyneet 250 prosentilla. Vastaavalla tavalla lisääntyi myös niiden ihmisten määrä, jotka pyysivät Mormonin kirjan tai ilmaisivat kiinnostuksensa kirkon lähetyssaarnaajien vierailuun luonaan.

mormon org uk

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.