Aihe

Keskeisiä uskonkäsityksiä: Miksi ja kuinka mormonit ovat erilaisia?

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon edustajilta kysytään usein, tuleeko kirkosta ajan kuluessa enemmän ”valtavirtaa”.

Jos ”valtavirralla” tarkoitetaan sitä, että myöhempien aikojen pyhiä pidetään yhä lisääntyvässä määrin osallistuvana, asiaankuuluvana ja merkittävänä osana yhteiskuntaa – etenkin Yhdysvalloissa, jossa kirkolla on nykyään noin kuusi miljoonaa jäsentä – niin tietenkin vastaus on ”kyllä”. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko, joka perustettiin New Yorkin osavaltiossa vuonna 1830 vain kuuden jäsenen turvin, on riippumattomien arvioiden mukaan nykyään neljänneksi suurin kirkkokunta Yhdysvalloissa.

On luonnollista, että sen jäseniä on kaikkialla yhteiskunnassa – liike-elämässä ja maataloudessa, koulutuksessa ja tieteissä, poliittisissa puolueissa ja valtion viroissa, viihdeteollisuudessa ja uutismediassa. Itse asiassa ihmiset tuntevat paljon todennäköisemmin yksittäisiä myöhempien aikojen pyhiä ystävinä, naapureina ja työtovereina kuin kirkkoa instituutiona tai kirkon opetuksia. Näin on myös monissa muissa maissa Yhdysvaltain ulkopuolella.

Jos taas ”valtavirralla” tarkoitetaan sitä, että kirkko menettää juuri niiden uskonkäsitysten tunnusomaisuuden, jotka ovat sen sanoman ydin, vastaus on erilainen. Vaikka kirkon johtajat kunnioittavatkin muiden uskovien eriäviä näkemyksiä, he haluavat olla selkeitä uskonkäsityksissä, jotka auttavat määrittelemään myöhempien aikojen pyhiä.

Seuraavassa on joitakin tärkeimpiä eroja uskonkäsityksissä ja käytännöissä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ja muiden kristillisten kirkkojen välillä.

Palautus

Koska myöhempien aikojen pyhät uskovat, että jumalallinen apostolinen valtuus katosi maan päältä muinaisten apostolien kuoltua, tuon valtuuden palautus oli välttämätöntä. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet uskovat, että palautus alkoi 1800-luvun alkupuolella nuoren Joseph Smithin saamista ilmoituksista.

Kolminaisuusoppi

Tärkeimpinä eroina muihin kristillisiin kirkkoihin ovat Jumalan, Jeesuksen Kristuksen ja Pyhän Hengen olemukseen liittyvät seikat. Yhdessä He muodostavat sen, mitä monissa kirkoissa yleisesti tarkoitetaan pyhällä kolminaisuudella ja myöhempien aikojen pyhien kohdalla jumaluutena.

Nykyajan profeetat, jatkuva ilmoitus ja uudet pyhät kirjoitukset

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että Jumala puhuu edelleen ihmiskunnalle, että Hän on kutsunut uusia apostoleja ja profeettoja ja että ilmoitusta annetaan nykyään aivan kuten muinoin. Lisäksi monet noista ilmoituksista on virallisesti sisällytetty uusiin pyhiin kirjoihin. Niitä ovat Mormonin kirja – toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta, Oppi ja liitot, kokoelma Joseph Smithin ja häntä seuranneiden Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidenttien saamia ilmoituksia, sekä Kallisarvoinen helmi, joka sisältää Mooseksen ja Abrahamin kirjoituksia sekä nykyajalta Joseph Smithin kirjoituksia.

Pelastussuunnitelma

Myöhempien aikojen pyhien teologia käsittää opin, jota mormonit kutsuvat ”pelastussuunnitelmaksi”. Aihe kattaa koko ihmiskunnan kuolevaisuutta edeltävän tilan, ne syyt, joiden vuoksi Jumala loi maailman, sen, millaista elämämme täällä on luonteeltaan ja mikä on sen tarkoitus, sekä mikä tulevaisuus meitä odottaa seuraavassa elämässä.

Temppelit ja niiden tarkoitus

Temppelityön ensisijainen tarkoitus on ”sinetöidä” eli yhdistää perheet, ja noiden perhesuhteiden odotetaan jatkuvan kuoleman jälkeen. Samoja temppeliseremonioita voidaan toimittaa niiden puolesta, jotka ovat kuolleet. Temppeliseremonioille ei ole vastinetta muissa kristillisissä kirkoissa.

Lähetyssaarnaajaohjelma

Tässä asiassa ero on ennemminkin käytännön toteutuksessa kuin itse opissa, sillä monet kristilliset kirkot lähettävät lähetyssaarnaajia saarnaamaan evankeliumia. Kirkon lähetyssaarnaajaohjelma kuitenkin eroaa muista, ja sen tunnistaa jo pelkästään lähetyssaarnaajien lukumäärästä ja sijoittumisesta, heidän palvelutyönsä pituudesta ja monipuolisuudesta sekä heidän ulkoisesta olemuksestaan ja siitä, että he saarnaavat palautettua evankeliumia.

Maallikkopapisto

Jeesuksen Kristuksen kirkon seurakunnissa ei ole kokopäivätoimista ammattipapistoa. Jopa kirkon ylimmässä johdossa ne, jotka kutsutaan kokoaikaisiksi apostoleiksi, luopuvat tuottoisammasta ammatistaan voidakseen palvella koko elämänsä Jeesuksen Kristuksen erityisinä todistajina ja valvoa kirkkoa maailmanlaajuisesti.

Terveet elämäntavat

Muihinkin uskontokuntiin kuuluvat kuin myöhempien aikojen pyhät pidättyvät alkoholista. Myöhempien aikojen pyhien keskuudessa kuitenkin odotetaan, ettei alkoholia kuten ei tupakkaa, teetä tai kahviakaan käytetä lainkaan.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.