Uutistiedote

Kirkko julkaisi Raamatun MAP-laitoksen portugaliksi

1,4:ää miljoonaa portugalinkielistä jäsentä kannustetaan tutkimaan uutta laitosta

Viisi vuotta kestäneen työn jälkeen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on julkaissut uuden portugalinkielisen laitoksen Pyhästä Raamatusta. Se on nyt saatavilla verkossa (AsEscrituras.lds.org). Se julkaistaan painettuna versiona maailmanlaajuisesti maaliskuusta 2016 alkaen. Se on saatavana myös evankeliumiaiheisen kirjaston mobiilisovelluksena. Portugali on lähes 1,4 miljoonan kirkon jäsenen äidinkieli.

Raamatun uusi portugalinkielinen laitos perustuu vuoden 1914 versioon João Ferreira Annes de Almeidan käännöksestä, joka valittiin sen korkean laadun ansiosta. Käännöksessä on myös ajanmukaistettu oikeakielisyyttä ja sanastoa.

Videossa presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, kannustaa portugalinkielisiä jäseniä tutkimaan uutta Raamatun laitosta, joka on nimeltään Bíblia Sagrada, Almeida 2015.

”Pyhät kirjoitukset ovat perimmäinen opas evankeliumin oppimisessa – avain Isämme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ymmärtämiseen”, presidentti Eyring sanoi. ”Kun rukoillen opiskelette pyhiä kirjoituksia ja opetatte niitä käyttäen, teidän todistuksenne kasvaa ja te saatte enemmän johdatusta jokapäiväiseen elämäänne.”

”Pyhä Raamattu yhdistää meidät muihin uskontokuntiin kuuluviin veljiimme ja sisariimme – se on yhteinen uskon perusta, joka perustuu meidän Isämme sanoihin, muinaisten profeettojen kirjoituksiin sekä Vapahtajamme ja Lunastajamme kestäviin opetuksiin ja Hänen sovitukseensa”, hän sanoi.

Raamattu on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa yksi pyhien kirjoitusten perusteoksista. Sitä käytetään muiden pyhien kirjojen kuten Mormonin kirjan rinnalla.

”Tämä uusi Raamatun laitos edistää evankeliumin tuntemusta ja syvempää arvostusta tätä ihmeellistä, perustavaa laatua olevaa pyhää kirjoitusta kohtaan”, sanoi vanhin D. Todd Christofferson kahdentoista apostolin koorumista.

”Tämä pyhien kirjoitusten tarkistettu painos tulee olemaan suurenmoinen siunaus, ja se tulee vaikuttamaan moniin portugalinkielisiin ihmisiin”, sanoi vanhin Ulisses Soares seitsemänkymmenen johtokunnasta. Hän on kotoisin São Paulosta Brasiliasta. ”Opimme tuntemaan Herran paremmin lukemalla pyhiä kirjoituksia omalla kielellämme.”

Portugalia äidinkielenään puhuva sisar Ana Gaertner De Agostini Apuyhdistyksen pääneuvottelukunnasta osallistui Raamatun portugalinkielisen version valmistamiseen. ”On mahtavaa ajatella, että ihmisillä on tilaisuus ymmärtää Jumalan sanaa paljon yksinkertaisemmalla, turmeltumattomalla tavalla”, sisar De Agostini sanoi. ”Sen merkitystä ei voi edes mitata.”

Projektiin osallistui joukko johtavia auktoriteetteja, vyöhykeseitsenkymmeniä, kielitieteilijöitä sekä kirkon jäseniä, jotka työskentelivät kirkon ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin johdolla.

Pyhän Raamatun uusi portugalinkielinen laitos sisältää myös tutkimisen apuneuvoja kuten rinnakkaisviitteitä, alaviitteitä, aihekohtaisen hakuluettelon, Evankeliumiharmonian (Matteus, Markus, Luukas, Johannes ja myöhempien aikojen ilmoitus), Raamatun tapahtumaluettelon, valittuja kohtia Joseph Smithin raamatunkäännöksestä sekä Raamattuun liittyviä karttoja ja valokuvia. 

Kirkon kirjapainoissa Salt Lake Cityssä ja Brasiliassa painetaan noin 100 000 portugalinkielistä Raamattua. Uudet kova- ja pehmeäkantiset laitokset tulevat saataville keväällä, minkä jälkeen saataville tulevat nahkakantiset ja tekonahkakantiset laitokset. Äänitetyt sekä sokeainkirjoitusversiot tulevat saataville myöhemmin vuonna 2016. 

Vuonna 2016 julkaistaan lisäksi portugalinkielinen ”nelossidos” , joka sisältää Raamatun, Mormonin kirjan, Opin ja liitot sekä Kallisarvoisen helmen. Kirkko pitää näitä neljää pyhää kirjaa Jumalan sanana.

Myös kirkon portugalinkielistä pyhien kirjoitusten kolmoissidosta, joka sisältää Mormonin kirjan, Opin ja liitot sekä Kallisarvoisen helmen, on päivitetty. Siinä on korjattu painovirheitä, parannettu kirjasinlajia ja muutettu tutkimisen apuvälineitä ja otsikoita. Lisätietoja on osoitteessa BibliaSagrada.lds.org.

Vuonna 2009 kirkko julkaisi espanjankielisen Raamatun, joka perustuu Reina-Valeran raamatunkäännökseen.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.