Uutistiedote

Kirkko julkisti uutta aineistoa uskonnonvapaudesta

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on julkistanut uutta aineistoa auttaakseen omantuntonsa mukaan toimivia ihmisiä kaikkialla ymmärtämään, miten tärkeää on suojella uskonnonvapautta. Tähän uuteen aineistoon sisältyy ainutlaatuinen animaatiovideo sekä muita videoita, jotka tähdentävät uskonnonvapauden säilyttämisen tärkeyttä, Facebook-sivu ”Support Religious Freedom” [Tue uskonnonvapautta], jolla on uutisia ja tietoa uskonnonvapaudesta, sekä aihesivu, jossa esitetään uskonnonvapauden periaatteet ja ehdotetaan keinoja olla mukana tässä asiassa.

Esittelyvideossa kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin L. Tom Perry tähdentää, että ”ratkaisevan tärkeää omantunnonvapautta, johon sisältyy uskonnonvapaus, täytyy uutterasti varjella ja suojella”.

Monien uskontokuntien johtohenkilöt, mukaan lukien mormoniapostolit, ovat ilmaisseet syvän huolensa siitä, että uskonnonvapaus murenee Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa. Tämä aineisto tuo oman lisänsä moniin keskusteluihin, joita aiheesta käydään, ja nostaa esiin uskonnonvapauden ihmisen perusoikeutena, joka suojelee kaikkien ihmisten omaatuntoa ja sallii heidän toimia sen mukaan, mihin he syvästi uskovat.  Kirkot, uskonnolliset järjestöt ja yksittäiset ihmiset kohtaavat yhä lisääntyvässä määrin rajoituksia ollessaan julkisuudessa, toimiessaan omantuntonsa mukaan ammatissaan, ilmaistessaan uskonkäsityksiään ja palvellessaan yhteiskunnassa.

”On tärkeää perehtyä tähän aiheeseen ja ottaa vastuu nyt nauttimamme uskonnonvapauden siirtämisestä tuleville sukupolville”, vanhin Quentin L. Cook kirkon kahdentoista apostolin koorumista on sanonut. ”Puolustakaa uskonnonvapautta internetissä ja toimiessanne naapurustossanne ja asuinpaikkakunnallanne.”

Uskonnonvapautta koskeva valkotauluanimaatio ja muita videoita

Yli vuosi sitten kirkko julkaisi sarjan syvällisiä uskonnonvapautta käsitteleviä kommentaareja sivustolla mormonnewsroom.org. Animaation tarkoituksena on informoida niitä, jotka eivät ole koskaan pohtineet uskonnonvapauden tärkeyttä, esittelemällä aihe välittömästi ja kiinnostavasti.

Viimeisessä videossa asiantuntijat ja tavalliset ihmiset ilmaisevat ajatuksiaan siitä, miksi uskonnonvapaus on tärkeää ja mitä ihmiset voivat tehdä sen säilyttämiseksi.

Facebook-sivu ”Support Religious Freedom”

Uudella Facebook-sivulla nimeltään ”Support Religious Freedom” [Tue uskonnonvapautta] on säännöllisesti Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kokoamia uutisia ja tietoa uskonnonvapaudesta.

religious freedom facebook

Uskonnonvapautta koskeva aihesivu

Aihesivulla esitetään uskonnonvapauden periaatteet ja ehdotuksia siitä, kuinka voi olla mukana tässä asiassa. Etenkin siinä kannustetaan ihmisiä hankkimaan lisää tietoa uskonnonvapaudesta, tutkimaan aiheita, olemaan kohtelias keskusteluissa ja kanssakäymisissä, liittymään muihin uskonnonvapauden edistämiseksi sekä käyttämään internetiä ja sosiaalista mediaa, jotta muutkin kuulisivat tästä aiheesta.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.