Uutistiedote

Kirkko tarjoaa Gospel Topics -sivuilla taustaa viimeaikaiseen medianäkyvyyteen

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on antanut seuraavan tiedonannon vastauksena uutismedian tiedusteluihin:

Monen vuoden ajan kirkolla on ollut pääverkkosivustollaan osio, joka käsittelee aakkosjärjestyksessä erilaisia evankeliumiin liittyviä aiheita. Marraskuusta 2013 alkaen kirkko on alkanut täydentää osion sisältämää aineistoa julkaisemalla yksityiskohtaisia artikkeleita erityisesti suurta yleisöä kiinnostavista aiheista kuten Joseph Smithin ensimmäistä näkyä koskevat kertomukset, Mormonin kirjan kääntämisprosessi ja monet muut (ks. kattava lista jäljempänä). Sittemmin lds.org-sivuston Gospel Topics -sivut on suunniteltu uudelleen, jotta ne palvelisivat paremmin kirkon jäseniä tutkimisen lähdeaineistona.

Kolme viikkoa sitten kirkko sai valmiiksi sarjan artikkeleita pluraaliavioliitosta (moniavioisuus), joka on ollut viime aikoina lukuisten mediajuttujen aiheena. Seuraavassa on lisää näihin artikkeleihin liittyvää taustatietoa.

Suuri osa siitä, mitä nämä moniavioisuutta käsittelevät artikkelit sisältävät, on jo julkaistu eri lähteissä, ja nuo asiat ovat olleet monien vuosien ajan pitkään kirkossa olleiden ja asiaa tutkineiden jäsenten sekä historioitsijoiden ja kirkon johtohenkilöiden tiedossa. Kirkko on nyt koonnut nämä tiedot yhteen paikkaan, jotta kaikki jäsenet saavat nämä lähteet käyttöönsä vaivattomasti.

Se tosiasia, että Joseph Smith oli pluraaliavioliitossa, ei ole tietenkään uusi. Itse asiassa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on julkisesti vahvistanut Joseph Smithin harjoittaneen moniavioisuutta – yli puolitoista vuosisataa sitten ja etenkin keskustelussa muiden uskonnollisten ryhmien kanssa, joiden alkuperä juontaa juurensa Joseph Smithiin ja jotka vakuuttavat, ettei hän harjoittanut pluraaliavioliittoa. Mutta vaikka moniavioisuutta harjoitettiin varhaisten kirkon johtajien ja jäsenten keskuudessa, sen harjoittaminen lopetettiin virallisesti yli sata vuotta sitten.

Kirkko on pannut merkille laajan kiinnostuksen moniin näistä aiheista. Äskettäiset tutkimushankkeet, kuten Joseph Smith Papers -projekti, ovat koonneet enemmän tietoa kuin koskaan aiemmin opista ja käytännöstä kirkon alkuaikoina. Gospel Topics -sivut on tarkoitettu jäsenten henkilökohtaiseksi lähdeaineistoksi, kun he tutkivat ja opettavat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon historiaa ja oppia. Elämme maailmassa, jossa jokaisesta aiheesta on saatavilla hyvin paljon tietoa. Ja etenkin internetin aikakaudella on sekä hyviä että huonoja tiedonlähteitä. Kirkkona meidän on tärkeää tutkia ja tarjota virallista, luotettavaa, historiallisesti paikkansapitävää tietoa historiastamme ja opistamme.

Alla on kattava luettelo näistä yksityiskohtaisista englanninkielisistä artikkeleista:

 1. Are Mormons Christian? (Ovatko mormonit kristittyjä?) – 20. marraskuuta 2013
 2. First Vision Accounts (Kertomuksia ensimmäisestä näystä) – 20. marraskuuta 2013
 3. Race and the Priesthood (Etninen tausta ja pappeus) – 6. joulukuuta 2013
 4. Plural Marriage and Families in Early Utah (Pluraaliavioliitto ja perheet varhaisessa Utahissa) – 16. joulukuuta 2013
 5. Book of Mormon Translation (Mormonin kirjan kääntäminen) – 30. joulukuuta 2013
 6. Book of Mormon and DNA Studies (Mormonin kirja ja DNA-tutkimukset) – 31. tammikuuta 2014
 7. Becoming Like God (Tuleminen Jumalan kaltaiseksi) – 24. helmikuuta 2014
 8. Peace and Violence among 19th-Century Latter-day Saints (Rauha ja väkivalta 1800-luvun myöhempien aikojen pyhien keskuudessa) – 13. toukokuuta 2014
 9. Translation and Historicity of the Book of Abraham (Abrahamin kirjan kääntäminen ja sen historiallinen todellisuus) – 8. heinäkuuta 2014
 10. Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo (Pluraaliavioliitto Kirtlandissa ja Nauvoossa) – 22. lokakuuta 2014
 11. The Manifesto and the End of Plural Marriage (Manifesti ja pluraaliavioliiton päättyminen) – 22. lokakuuta 2014

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.