Uutistiedote

Kirkko viittaa Joseph Smithin lausuntoihin uskonnonvapaudesta ja pluralismista

 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on puoluepoliittisissa ja vaalikampanjoihin liittyvissä asioissa puolueeton. Se ei kuitenkaan ole puolueeton suhtautumisessaan uskonnonvapauteen. Seuraavat Joseph Smithin esittämät lausunnot vuosilta 1841 ja 1843 ovat yhdenmukaiset kirkon nykyisen kannan kanssa:

Mikäli on osoitettu, että olen halukas kuolemaan ”mormonin” puolesta, rohkenen taivaan todistaessa julistaa, että olen aivan yhtä valmis kuolemaan puolustaen presbyteerin, baptistin tai mihin tahansa muuhun uskontokuntaan kuuluvan hyvän ihmisen oikeuksia, sillä se periaate, joka sortaisi myöhempien aikojen pyhien oikeuksia, sortaisi myös roomalaiskatolisten tai minkä tahansa muun sellaisen uskontokunnan oikeuksia, joka saattaa olla epäsuosiossa ja on liian heikko puolustamaan itseään. Vapaudenrakkaus innoittaa sieluani – koko ihmiskuntaa koskevan yhteiskunnallisen ja uskonnollisen vapauden.

– Joseph Smith, 1843

Nauvoon kaupunginvaltuusto säätäköön, että tässä kaupungissa suvaitaan rajoituksetta katolilaisia, presbyteerejä, metodisteja, baptisteja, myöhempien aikojen pyhiä, kveekareita, episkopaaleja, universalisteja, unitaristeja, muhamettilaisia [muslimeja] ja kaikkia muita uskonnollisia lahkoja ja kirkkokuntia ja että niillä on yhtäläiset oikeudet.

– Uskonnollisia yhteisöjä koskeva säädös, Nauvoon kaupunki [Illinois], Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon keskustoimisto, 1. maaliskuuta 1841.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.