Uutistiedote

Kirkon johtajat kannustavat kirkon naisia palvelemaan pakolaisia

”Minä olin koditon” -avustushankkeesta tiedotettu

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäinen presidenttikunta on julkaissut kirjeen, jossa kaikenikäisiä mormoninaisia kannustetaan auttamaan omalla paikkakunnallaan olevia pakolaisia. Kirje, jossa ”Minä olin koditon” -pakolaisavustushanke esiteltiin, sisältää kirkon Apuyhdistyksen, Nuorten Naisten ja Alkeisyhdistyksen ylimpien johtokuntien kutsun sekä tietoa siitä, kuinka hankkeeseen voi osallistua.

”Muistutamme myöhempien aikojen pyhiä kautta maailman, että yksi Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin perusperiaatteista on, että ’[annamme omaisuudestamme] köyhille, [kukin] sen mukaisesti, mitä hänellä on, – – antamalla heille apua sekä hengellisesti että ajallisesti, heidän puutteensa mukaisesti’ (Moosia 4:26)”, ensimmäisen presidenttikunnan kirjeessä sanotaan.

Kirkon johtajien lähettämä kirje ja yksityiskohtaista tietoa siitä, kuinka hankkeeseen voi osallistua, on julkaistu sivustolla iwasastranger.lds.org, joka on otettu käyttöön tämän hankkeen tiimoilta.

Puhuessaan tästä hankkeesta kirkon 186. vuosikonferenssin yleisessä naisten kokouksessa sisar Linda K. Burton, Apuyhdistyksen ylijohtaja, sanoi: ”Me sisaret muodostamme yli puolet Herran varastohuoneesta taivaallisen Isän lasten avuksi.” Lainaten Yhdistyneiden kansakuntien antamia tietoja sisar Burton sanoi, että eri puolilla maailmaa on yli 60 miljoonaa pakolaista ja puolet heistä on lapsia. ”Tämä on tilaisuus palvella yksilöinä, perheinä ja järjestöinä tarjoten ystävyyttä, opastusta ja muuta Kristuksen kaltaista palvelua, ja tämä on yksi monista tavoista, joilla sisaret voivat palvella”, hän sanoi.

Lokakuussa 2015 ensimmäinen presidenttikunta julkaisi kirjeen kaikille kirkon jäsenille eri puolilla maailmaa kannustaen heitä auttamaan pakolaisia kaikkialla maailmassa.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.