Uutistiedote

Kirkon johtotehtävissä olevia naisia vieraili Euroopassa

Sisar Linda K. Burton, joka on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon naisjärjestön, Apuyhdistyksen, ylijohtaja, ja sisar Bonnie L. Oscarson, joka on 12–18-vuotiaille tytöille tarkoitetun kirkon ohjelman, Nuorten Naisten, ylijohtaja, matkustivat 16.–25. lokakuuta eri puolilla Eurooppaa. He vierailivat monissa seurakunnissa ja tapasivat ihmisiä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Belgiassa, Italiassa, Sveitsissä, Saksassa ja Ranskassa. Heidän mukanaan olivat vanhin Patrick Kearon, kirkon Euroopan vyöhykkeen johtaja, ja hänen ensimmäinen neuvonantajansa, vanhin Paul V. Johnson.

Yksi heidän vierailunsa kohokohdista oli heidän osallistumisensa Euroopan unionin perhepalkintoseremoniaan Brysselissä. Katolisen kirkon perheyhdistysten federaatio Euroopassa (FAFCE) otti vastaan 19. lokakuuta vuoden 2015 EU:n perhearvot -palkinnon. Brysselissä luovutettavalla EU:n perhearvot -palkinnolla annetaan tunnustusta yksilöille ja järjestöille, joiden työllä ja toiminnalla Euroopan unionin instituutioiden kanssa on ollut merkittävä vaikutus perhe-elämään eurooppalaisissa yhteiskunnissa.

Linda K. Burton on opiskellut varhaiskasvatusta Utahin yliopistossa Salt Lake Cityssä ja on naimisissa Craig P. Burtonin kanssa. Heillä on 6 lasta ja 19 lastenlasta.

Bonnie L. Oscarson on opiskellut mainospiirtämistä Brigham Youngin yliopistossa ja palasi 35 vuoden jälkeen opiskelemaan suorittaen alemman korkeakoulututkinnon pääaineenaan brittiläinen ja amerikkalainen kirjallisuus.  Hän on naimisissa Paul Oscarsonin kanssa. Heillä on 7 lasta ja 24 lastenlasta.

                                                      

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.