Uutistiedote

Kirkon naispuolisia johtajia nimitetty johtaviin neuvostoihin

Ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi ovat nimittäneet muutamia Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ylimpiä naispuolisia virkailijoita pappeuden johtaviin neuvostoihin kirkossa. 

Sisar Bonnie L. Oscarson puhui Facebook-julkaisussa uudesta tehtävästään lähetystyön johtavassa neuvostossa:

”Muistan yhä elävästi, kun presidentti Thomas S. Monson ilmoitti lähetyssaarnaajien ikärajan alentamisesta nuorten naisten kohdalla. Tänään sain kokea toisen merkittävän hetken – vastaanotin kutsun osallistua lähetystyön johtavaan neuvostoon sen jäsenenä. Se on minulle kunnia. Tämä neuvosto on yksi kolmesta kirkon keskeisestä neuvostosta, joista kunkin johdossa on kahdentoista koorumin jäseniä. Sisar Linda Burton palvelee nyt pappeuden ja perheiden johtavassa neuvostossa ja sisar Rosemary Wixom on temppeli- ja sukututkimustyön johtavassa neuvostossa.

Kuinka suurenmoista aikaa onkaan olla nainen kirkossa, jossa ääntämme tarvitaan ja arvostetaan enemmän kuin koskaan. Olen kiitollinen saadessani tilaisuuden lisätä oman näkemykseni ja kokemukseni tähän neuvostoon, kun yhdessä työskennellen levitämme palautetun evankeliumin sanomaa.”

Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin koorumista lisäsi Facebook-sivullaan tukensa naispuolisten johtajien uusiin tehtäviin.

”Olin hyvin iloinen lukiessani sisar Bonnie Oscarsonin Facebook-julkaisun naispuolisten virkailijoidemme uusista nimityksistä pappeuden kolmeen johtavaan neuvostoon. Me tarvitsemme heidän viisauttaan ja osallistumistaan! On järkevää, että heidän nimityksensä ovat linjassa heidän nykyisten tehtäviensä kanssa.

Sisar Oscarson palvelee lähetystyön johtavassa neuvostossa aikana, jolloin kirkolla on ennätyksellinen määrä lähetyssaarnaajia, joista suuri osa on nuoria naisia. Sisar Wixomin nimitys temppeli- ja sukututkimustyön johtavaan neuvostoon auttaa meitä opettamaan nuoriamme saamaan lisää tietoa esivanhemmistaan.

Olin myös hyvin mielissäni saadessani tietää, että ensimmäinen presidenttikunta on hyväksynyt, että pappeuden johtavan neuvoston uudeksi nimeksi tulee ’pappeuden ja perheiden johtava neuvosto’. Tiedämme, että sisar Burton antaa arvokasta näkemystä tässä uudessa tehtävässä, kun hän edustaa kirkon naisia kaikkialta maailmasta.”

Sisar Linda K. Burton, Apuyhdistyksen ylijohtaja; sisar Bonnie L. Oscarson, Nuorten Naisten ylijohtaja; sekä sisar Rosemary M. Wixom, Alkeisyhdistyksen ylijohtaja, on nimitetty neuvostoihin, jotka luovat kirkon menettelytavat.  

”Sydämeni on täynnä kiitollisuutta, kun minut on nimitetty palvelemaan pappeuden ja perheiden johtavassa neuvostossa. Kirkon hyvät miehet ja naiset ovat kautta historian työskennelleet yhdessä rakentaakseen vahvan perustan, jolla Kristuksen palautettu evankeliumi voi kukoistaa ja antaa toivoa maailmalle, joka on hyvin usein ilman valoa. Nyt on tärkeämpää kuin koskaan, että seisomme rinnakkain ja noudatamme taivaallisen Isän suunnitelmaa tuoda kotiin Hänen lapsiaan.”

Sisar Burton palvelee pappeuden ja perheiden johtavassa neuvostossa, sisar Oscarson työskentelee lähetystyön johtavassa neuvostossa ja sisar Wixom osallistuu temppeli- ja sukututkimustyön johtavaan neuvostoon. Pappeuden johtavan neuvoston nimi on vaihdettu pappeuden ja perheiden johtavaksi neuvostoksi.

Rosemary M. Wixom

”Alkeisyhdistyksen lapset laulavat ’Saan käydä temppeliin’. Jotkut lapset myös etsivät sukulaisten nimiä ja indeksoivat. Heistä on ihanaa kuunnella kertomuksia temppelistä ja heidän omista esivanhemmistaan. Se antaa heille tunteen siitä, että he kuuluvat sukuun, ja se vahvistaa heidän sydämessään tavoitetta pysyä lujana evankeliumissa ja mennä jonakin päivänä temppeliin. Tiedän, että ne totuudet, joita me opetamme lapsillemme, ovat niitä, jotka säilyvät heidän sydämessään aikuisina, minkä vuoksi pidän erityisenä etuoikeutena palvella nyt temppeli- ja sukututkimustyön johtavassa neuvostossa.”

”Olemme varmoja siitä, että näiden apujärjestöjen ylijohtajien viisaus ja arviointikyky antavat arvokkaan ulottuvuuden näiden neuvostojen tekemään tärkeään työhön”, sanottiin kirjeessä, jonka kirkon presidentti Thomas S. Monson, presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, ja presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, lähettivät kirkon johtaville auktoriteeteille ja apujärjestöjen ylimmille johtokunnille. 

Uudet tehtävät astuvat voimaan välittömästi.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.