Uutistiedote

Konferenssiraportti huhtikuun 2018 yleiskonferenssista

Uusi ensimmäinen presidenttikunta hyväksyttiin, kaksi uutta apostolia kutsuttiin, seitsemästä uudesta temppelistä ilmoitettiin

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet kokoontuivat konferenssikeskukseen Salt Lake Cityssä sekä seurakuntakeskuksiin ja koteihin kaikkialla maailmassa 31. maaliskuuta ja 1. huhtikuuta 2018 osallistuakseen 188. vuosikonferenssiin. Tilaisuus oli historiallinen, sillä sen aikana kerrottiin useista muutoksista ja ilmoitusasioista. Tässä on yhteenvetoraportti tapahtumista aikajärjestyksessä.

Myöhempien aikojen pyhät hyväksyivät juhlakokouksessa uuden ensimmäisen presidenttikunnan

Presidentti Russell M. Nelson hyväksyttiin profeetaksi, näkijäksi, ilmoituksensaajaksi ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentiksi kirkon jäsenten juhlakokouksessa maailmanlaajuisesti lauantaina 31. maaliskuuta 2018. Dallin H. Oaks hyväksyttiin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ja Henry B. Eyring toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa, joka on kirkon korkein hallintoelin.

Kahdentoista koorumiin kutsuttiin kaksi uutta apostolia

Lauantaiaamun juhlakokouksessa ilmoitettiin myös kahdesta uudesta jäsenestä kahdentoista apostolin koorumiin. Koorumin uusimmiksi jäseniksi hyväksyttiin vanhin Gerrit W. Gong ja vanhin Ulisses Soares. He täyttävät paikat, jotka vapautuivat, kun presidentti Thomas S. Monson ja vanhin Robert D. Hales kuolivat.

Huhtikuun 2018 yleiskonferenssissa ilmoitettiin kahdeksasta uudesta johtavana auktoriteettina palvelevasta seitsenkymmenestä

Huhtikuun 2018 yleiskonferenssin lauantain iltapäiväkokouksessa presidentti Dallin H. Oaks Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäisestä presidenttikunnasta ilmoitti kahdeksan johtavana auktoriteettina palvelevan seitsenkymmenen ja 55 vyöhykeseitsenkymmenen kutsumisesta. Hän ilmoitti myös, että vanhin Carl B. Cook ja vanhin Robert C. Gay aloittavat palvelemisen seitsemänkymmenen johtokunnassa täyttäen paikat, jotka vapautuivat, kun vanhin Gerrit W. Gong ja vanhin Ulisses Soares kutsuttiin kahdentoista apostolin koorumiin.

Kahdentoista koorumin johdolla seitsenkymmenet matkustavat usein tapaamaan ja opettamaan kirkon johtohenkilöitä, lähetyssaarnaajia ja kirkon jäseniä paikallisissa seurakunnissa. Uusiksi johtavana auktoriteettina palveleviksi seitsenkymmeniksi kutsuttiin vanhin Steven R. Bangerter, vanhin Matthew L. Carpenter, vanhin Jack N. Gerard, vanhin Mathias Held, vanhin David P. Homer, vanhin Kyle S. Mackay, vanhin Juan Pablo Villar ja vanhin Takashi Wada.

Huhtikuun 2018 yleiskonferenssissa ilmoitettiin uudesta Nuorten Naisten ylimmästä johtokunnasta

Johtajana palvelee Bonnie H. Cordon (entinen ensimmäinen neuvonantaja Alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa), ensimmäisenä neuvonantajana palvelee Michelle Craig ja toisena neuvonantajana Becky Craven. He valvovat kirkon järjestöä, joka on tarkoitettu 12–17-vuotiaille nuorille naisille.

Uudeksi ensimmäiseksi neuvonantajaksi Alkeisyhdistyksen ylimpään johtokuntaan kutsuttiin Lisa L. Harkness. Lisa Harkness on palvellut Alkeisyhdistyksen pääneuvottelukunnassa syyskuusta 2017 lähtien. Alkeisyhdistys on tarkoitettu 1½–11-vuotiaille lapsille.

Tilastoraportti vuodelta 2017 vuoden 2018 huhtikuun yleiskonferenssia varten

Ensimmäinen presidenttikunta on julkaissut tiedoksi kirkon jäsenille seuraavan tilastoraportin kirkon kasvusta ja tilanteesta 31. joulukuuta 2017.

  • 16 118 169 jäsentä
  • 67 049 kokoaikaista lähetyssaarnaajaa
  • 159 temppeliä toiminnassa
  • 34 821 kirkon yksikköä ja seurakuntaa

Kirkon aikuisten pappeuskoorumeja koskevista muutoksista ilmoitettiin

Presidentti Nelson ilmoitti merkittävästä muutoksesta, joka vaikuttaa kaikkiin aikuisiin miehiin kirkon seurakunnissa maailmanlaajuisesti – pappeuskoorumien rakenteen uudistamisesta, jossa ylipapit ja vanhimmat yhdistetään yhdeksi vanhinten koorumiksi.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon pappeus jaetaan kahteen tasoon eli järjestykseen – Aaronin pappeuteen ja Melkisedekin pappeuteen. Vanhin ja ylipappi ovat kaksi niistä pappeuden viroista, joihin miehiä asetetaan Melkisedekin pappeudessa.

Presidentti Nelson sanoi, että näiden kahden pappeusryhmän yhdistämistä yhdeksi koorumiksi on työstetty, käsitelty ja hiottu monia kuukausia. Hänen sanojensa mukaan keskeinen syy tähän muutokseen on tarve tehokkaampaan palvelutyöhön. ”Olemme tunteneet pakottavaa tarvetta parantaa sitä tapaa, jolla huolehdimme jäsenistämme”, hän sanoi. ”Tehdäksemme sen paremmin meidän täytyy vahvistaa pappeuskoorumejamme, jotta ohjaisimme jäseniä entistä enemmän siihen rakkauden ja tukemisen palvelutyöhön, jonka Herra on tarkoittanut pyhilleen. Nämä muutokset ovat Herran innoittamia. Kun otamme ne käyttöön, me tulemme olemaan vieläpä tehokkaampia kuin koskaan aikaisemmin.”

Ensimmäinen presidenttikunta esitti yleiskonferenssissa pääsiäissanomia

Kukin ensimmäisen presidenttikunnan jäsen lausui konferenssin sunnuntain aamukokouksessa pääsiäissanoman. Presidentti Russell M. Nelson sanoi: ”Ilman Lunastajamme ääretöntä sovitusta kenelläkään meistä ei olisi toivoa siitä, että koskaan palaisimme taivaallisen Isämme luo. Ilman Hänen ylösnousemustaan kuolema merkitsisi loppua. Vapahtajamme sovitus teki iankaikkisen elämän mahdolliseksi ja kuolemattomuuden todelliseksi meille kaikille.”

Presidentti Dallin H. Oaks, ensimmäinen neuvonantaja, julisti: ”Tänään me yhdessä muiden kristittyjen kanssa juhlimme Herran Jeesuksen Kristuksen ylösnousemusta. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenille Jeesuksen Kristuksen kirjaimellinen ylösnousemus on uskomme peruspilari. Koska me uskomme sekä Raamatun että Mormonin kirjan kertomuksiin Jeesuksen Kristuksen kirjaimellisesta ylösnousemuksesta, me uskomme myös lukuisiin pyhien kirjoitusten opetuksiin siitä, että samanlainen ylösnousemus tulee kaikkien kuolevaisten osaksi, jotka ovat koskaan eläneet tämän maan päällä.”

Presidentti Henry B. Eyring, toinen neuvonantaja, sanoi: ”Kiitän taivaallista Isäämme Hänen rakkaan Poikansa lahjasta. Hän tuli vapaaehtoisesti maan päälle ollakseen meidän Lunastajamme. Olen kiitollinen siitä tiedosta, että Hän sovitti meidän syntimme ja nousi kuolleista ylösnousemuksessa. Joka päivä minulla on siunaus tietää, että Hänen sovituksensa ansiosta voin jonakin päivänä nousta kuolleista elääkseni ikuisesti rakastavassa perheessä.”

Palvelutyö korvaa kotiopetuksen ja kotikäyntiopetuksen

Sunnuntain iltapäiväkokouksessa presidentti Russell M. Nelson ilmoitti, että kirkon kotiopetus- ja kotikäyntiopetusohjelmat (tehtävät vierailla säännöllisesti muiden jäsenten luona ja huolehtia heistä) korvataan koordinoidulla, henkilökohtaisemmalla pyrkimyksellä nimeltä ”palvelutyö”.

Huhtikuun 2018 yleiskonferenssin lopussa ilmoitettiin seitsemästä temppelistä

Kun viimeinen kokous oli päättymässä, presidentti Russell M. Nelson ilmoitti suunnitelmista rakentaa seitsemän uutta temppeliä seuraaviin paikkoihin: Saltaan Argentiinassa, Bengaluruun Intiassa, Managuaan Nicaraguassa, Cagayan de Oroon Filippiineillä, Laytoniin Utahissa Yhdysvalloissa, Richmondiin Virginiassa Yhdysvalloissa ja Venäjällä johonkin suureen kaupunkiin, jota ei ole vielä päätetty. Näiden seitsemän temppelin myötä temppelien yhteismäärä maailmassa nousee 189:ään – toiminnassa olevia temppeleitä on 159 ja ilmoitettuja tai rakenteilla olevia temppeleitä on 30.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.