Uutistiedote

Kuinka saavuttaa maailmanrauha, kuinka tulla enemmän enkelien kaltaiseksi ja kuinka kokea iloa? Jouluhartaus antaa vastauksia

Kirkon johtohenkilöt esittivät Kristukseen keskittyviä sanomia ensimmäisen presidenttikunnan jouluhartaudessa

Mikä on avain maailmanrauhaan? Henkilökohtainen vanhurskaus, joka keskittyy Rauhan Ruhtinaaseen, Jeesukseen Kristukseen. Kuinka voimme olla enemmän enkelien kaltaisia? Käy tapaamassa yksinäisiä ja kerro heille Jeesuksen Kristuksen hyvästä sanomasta. Mitä voimme tehdä kokeaksemme iloa? Suosi yksinkertaisuutta, palvelemista ja hiljaisuutta. Mikä on täydellinen lahja, jonka voi antaa minä tahansa aikana vuodesta? Jeesuksen Kristuksen kaltainen elämä.

 

Nämä ovat sanomat, jotka esitettiin sunnuntaina Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon vuosittaisessa ensimmäisen presidenttikunnan jouluhartaudessa konferenssikeskuksessa Salt Lake Cityssä Utahissa Yhdysvalloissa. Puhujina oli neljä kirkon johtohenkilöä. Koska nämä johtohenkilöt tietävät, että jouluun liittyy monenlaista – joillekin se on lämminhenkisyyden ja ilon aikaa, joillekin uuden tai uusiutuneen tuskan aikaa – he laativat sanomansa hyvin monenlaisille ihmisille.

Presidentti Dallin H. Oaks, neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, muistutti myöhempien aikojen pyhiä kautta maailman, että yksi Jeesuksen nimityksistä pyhissä kirjoituksissa on ”Rauhan Ruhtinas” (Jes. 9:5), jonka opetukset muodostavat ”rauhan evankeliumin” (ks. Ef. 6:15). Ja hän muistutti koolla olleita pyhiä yksinkertaisesta tavasta saavuttaa sellainen rauha.

”Vapahtajalla ja Hänen apostoleillaan ei ollut mitään muuta maailmanrauhan ohjelmaa kuin henkilökohtainen vanhurskaus”, sanoi 87-vuotias presidentti Oaks, entinen osavaltion korkeimman oikeuden tuomari. ”He eivät panneet toimeen minkäänlaista vastustusta Rooman valtaa tai sen paikallisten tyrannien hallitustapaa vastaan. He saarnasivat henkilökohtaista vanhurskautta ja opettivat, että Jumalan lasten tulee rakastaa vihamiehiään (ks. Matt. 5:44) ja ’[elää] rauhassa kaikkien kanssa’ (Room. 12:18). Sota ja ristiriidat ovat seurausta jumalattomuudesta. Rauha on tulos vanhurskaudesta. Evankeliumin siunaukset ovat yleismaailmallisia, ja samoin on rauhan kaava: pitäkää Jumalan käskyt. – – Me emme voi saavuttaa rauhaa kansakuntien keskuudessa ilman että saavutamme yleisen vanhurskauden niiden ihmisten keskuudessa, joista ne muodostuvat.”

         

Vanhin Ulisses Soares, joka on kotoisin Brasiliasta ja palvelee toista vuotta apostolina, puhui siitä, kuinka rankka ensimmäinen talvi, jonka hänen perheensä vietti Utahissa vuonna 2003, opetti hänelle Kristusta luonnehtivan palvelemisen arvon. Sinä talvena vanhin Soares liukastui jäällä ja hänen ranteensa murtui, mikä vaati leikkauksen. Sen jälkeen ranteen piti olla useita kuukausia kipsissä. Hänen vaimonsa sai molemminpuolisen korvatulehduksen ja oli kaksi kuukautta miltei täysin kuuro. Ja heidän 16-vuotias poikansa (heillä on kolme lasta) loukkasi selkänsä ollessaan kelkkailemassa. Tämä perhe, joka oli tottunut palmuihin ja hiekkarantoihin, oli sankan lumimyrskyn jälkeen perin hankalassa tilanteessa.

Vanhin Soares kertoi, että onneksi eräs naapuri auttoi luomaan lumen heidän pihatieltään ja toinen naapuri antoi hänelle kyydin töihin, koska hän ei pystynyt ajamaan autoa kipsinsä kanssa. Hän vertasi näitä ”enkelimäisiä veljiä” enkeleihin, jotka menivät syrjässä olevien paimenten luo Juudeaan julistamaan Jeesuksen Kristuksen syntymää.

”Joulun lähestyessä mietin, voisiko meistä tulla enemmän enkelijoukon kaltaisia siten, että käymme nykyajan paimenten luona kertomassa hyvää uutista Kristuksesta, rauhasta ja lohdusta”, vanhin Soares sanoi. ”Ja mietin, voiko meistä tulla enemmän paimenten kaltaisia siten, että vastaamme kutsuun käydä tapaamassa ja palvella nykyajan joosefeja ja marioita omassa lähipiirissämme ja yhteisössämme sekä vakuuttamassa heille, että Jumala rakastaa heitä, valvoo heitä ja huolehtii heistä.” Vanhin Soares sanoi, että kun teemme niin, ”[ei] joulu ole silloin ainoastaan yksi päivä tai kausi vaan sydämen ja mielen tila, ja jouluna koettu ilo ja rakkaus voivat olla lähellämme aina”.

”Tehkäämme enemmän sitä, millä on merkitystä, ja paljon vähemmän sitä, millä ei ole”, sanoi vanhin Kearon, joka on kotoisin Englannista. ”Pyrkikäämme tekemään Jeesus Nasaretilaisen tekoja – kohottamaan surevia, parantamaan murtuneet, käymään vankien luona, ruokkimaan nälkäisiä, vaatettamaan alastomia ja antamaan ääni äänettömille, väheksytyille, unohdetuille ja halveksituille.”

Ja niille, jotka kahlaavat tänä jouluna läpi vaikeiden koettelemusten, vanhin Kearon määräsi lääkkeeksi hiljaisuutta ja rukousta avaimina kestävään iloon.

”Uskokaa, että tänä aikana teille on olemassa erityinen lahja”, hän sanoi. ”Etsikää hiljaisia, yksinäisiä hetkiä, jolloin voitte pohtia, rukoilla ja tuntea Hänen rakastavaa hyväntahtoisuuttaan – Hänen, jonka syntymän ansiosta mikä tahansa ilo kenen tahansa elämässä on mahdollista. – – Varatkaa aikaa olla hiljaa, hengittää, ihmetellä. Katsokaa ylös. Keskittykää Hänen suureen lahjaansa – tietoon siitä, keitä te todella olette, ja ymmärrykseen, että koettelemukset täällä ovat hetkellisiä ja että ilo täällä on vain alkua tulevalle ilolle.”

Rauha, josta presidentti Oaks kertoi, palveleminen, jota vanhin Soares kuvaili, sekä yksinkertaisuus ja hiljaisuus, joihin vanhin Kearon kannusti – kaikki nämä tiivistyvät sisar Joy D. Jonesin kuvaukseen siitä, kuinka Jeesus Kristus on ”täydellinen lahja”.

Kahdeksan minuuttia kestäneessä puheessaan, joka aloitti hartaustilaisuuden, tämä kirkon lasten järjestön maailmanlaajuinen johtaja havainnollisti Kristuksen lahjan täydellisyyttä kertomalla esimerkin eräästä lapsuutensa joulusta ja omien vanhempiensa loputtomasta antamisesta hänelle, hänen sisaruksilleen ja muille.

”Minun elämässäni omat vanhempani ovat olleet minulle lahja, joka on säilyttänyt arvonsa ikuisesti”, hän sanoi. Hän totesi, että paljon täydellisemmällä ja iankaikkisesti merkittävällä tavalla Jeesus Kristus on ”lahja, joka säilyttää arvonsa ikuisesti. Säilyttäkäämme kaikki se totuus sydämessämme tänä jouluna ja ikuisesti.”

Temppeliaukion tabernaakkelikuoro lauloi sunnuntai-iltana viisi rakastettua joululaulua. Kuoro esitti kauniit sovitukset lauluista ”Nyt riemuiten tänne”, ”For Unto Us A Child Is Born”, ”Christmas Bells Are Ringing”, ”Tuo pienoinen Jeesus”, ja ”Jouluyö, juhlayö”.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.