Uutistiedote

Kutsu kaikille: Kirkon historian museon 12. kansainvälinen taidekilpailu

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon historian museo järjestää 12. kansainvälisen taidekilpailun ja -näyttelyn keväällä 2022. Taiteilijoita kutsutaan lähettämään 1. helmikuuta – 1. kesäkuuta 2021 taideteos, joka keskittyy aiheeseen ”Kaikki ovat Jumalalle yhdenvertaisia”.

Kansainvälisen tuomaroitavan taidekilpailun tarkoituksena on kannustaa myöhempien aikojen pyhiä luomaan laadukasta taidetta ja esitellä heidän taiteensa tyylien, tekniikoiden, median ja äänten monimuotoisuutta.

”Taiteen avulla voi ilmaista omia tunteita ja vakaumusta”, sanoo Christian Fingerle, kirkon historian osaston Euroopan aluejohtaja. ”Kun antaa oman sydämen puhua Jumalan antamien taitojen välityksellä, pystyy ilmaisemaan jotakin, millä on todellista vaikutusta.”

Kilpailu on avoinna kaikille Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenille, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta. Jotta taiteilija voi osallistua, hänen täytyy lähettää digitaalinen kuva taideteoksestaan käyttäen museon verkkolähetystyökalua.

Museo ottaa mielellään vastaan monenlaisia kulttuurisia ja esteettisiä perinteitä, tyylejä ja taiteellisia ilmaisukeinoja. Ilmaisukeinona voi olla muun muassa maalaus, piirros, tekstiilitaide, valokuvaus, painatus, veistos, lasi, savi, keramiikka, puu, nahka, kivi, metalli, perinteinen taide ja kansantaide, eri ilmaisukeinojen yhdistelmä, multimedia, video tai elokuva.

Tuomareina toimii viisi yksittäistä tuomaria, jotka edustavat monenlaista esteettistä koulutusta ja asiantuntemusta. Ensimmäisellä kierroksella kukin lähetys arvioidaan digitaalisten kuvien ja taiteilijan lausunnon perusteella. Sitten toisella kierroksella arvioidaan todelliset konkreettiset taideteokset ja päätetään, mitkä teokset valitaan näyttelyyn.

Tuomarit arvioivat teoksia temaattisen sopivuuden, uuden luomisen ja taiteellisten ansioiden pohjalta.

Tuomarit ja yleisö valitsevat tunnustuspalkintojen ja museovieraiden suosikkipalkinnon saajat. Muita teoksia ostetaan museon kokoelman kehittämistä varten.

Kirkon historian museo, joka sijaitsee Salt Lake Cityssä Utahissa, perustettiin tavoitteena edustaa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon maailmanlaajuista jäsenistöä. Se on järjestänyt kansainvälisen taidekilpailun joka kolmas tai neljäs vuosi vuodesta 1987 lähtien.

Laura Howe, kirkon historian museon taidekuraattori, toivoo, että tämä kilpailu auttaa yksilöitä tuntemaan, että he ovat osa suurempaa perhettä ja että heidän ainutlaatuista näkökulmaansa ja taustaansa arvostetaan.

”On tärkeää, että kaikki Jumalan lapset näkevät itsensä osana Jeesuksen Kristuksen perhettä”, Howe sanoo. ”Tämä taidekilpailu on yksi tapa tehdä niin ja auttaa ihmisiä näkemään, että he ovat osa kirkkoa ja sen historiaa.”

Kaikkia kirkon jäseniä, jotka ovat kiinnostuneita esittelemään taidettaan, kutsutaan osallistumaan kilpailuun ja tulemaan yhdessä erilaisine taiteellisine tyyleineen ja kulttuuritaustoineen palvelemaan Jumalaa.

”Jokaisen taideteos on tänne tervetullut”, Fingerle sanoo. ”Ei tarvitse olla aiemman taidekilpailun voittaja, julkisuushenkilö tai ammattilainen. Täytyy vain olla intoa ja sitoumusta välittää tärkeä sanoma.”

Taidenäyttely on avoinna maaliskuusta lokakuuhun vuonna 2022.

Lisää tietoa kilpailun yksityiskohdista, yleisistä säännöistä, tuomarointiprosessista ja palkinnoista on osoitteessa https://history.churchofjesuschrist.org/content/museum/competition-details.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.