Uutistiedote

Lähtölaskenta yleiskonferenssiin: 15 päivää ja 15 apostolin näkemyksiä

Syyskuun 23. päivästä lähtien Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet voivat kerrata päivittäin viime huhtikuun yleiskonferenssista yhden apostolin puheen ennen seuraavaa yleiskonferenssia, joka on 5.–6. lokakuuta. Näin jäsenet voivat valmistautua paremmin 189. puolivuotiskonferenssiin.

Sosiaalisessa mediassa julkaistaan yksi lyhyt video 20 kielellä 15 päivän ajan. Näiden videoiden tarkoituksena on innostaa jäseniä kuulemaan jälleen nykyajan apostoleja lokakuun yleiskonferenssissa.

”Toivomme, että nämä videot innoittavat katselijoita hyödyntämään yleiskonferenssia mahdollisimman paljon, valmistautumaan hengellisesti konferenssiin etukäteen, miettimään kysymyksiä valmiiksi ja katsomaan kaikki kokoukset”, selittää Stuart Timon, digitaalisen mediasisällön tuottaja kirkon Euroopan vyöhykkeen julkaisupalvelujen osastolta.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoa johtaa profeetta, jolla on apunaan kaksi neuvonantajaa ja kaksitoista apostolia. Kaikkia näitä 15:ttä uskolliset kirkon jäsenet pitävät nykyajan apostoleina eli Jeesuksen Kristuksen ”erityisinä todistajina”. Konferenssissa osallistujat hyväksyvät tehtäviinsä ensimmäisen presidenttikunnan, kaksitoista apostolia ja kaikki muut kirkon auktoriteetit ja antavat heille tukensa.

Kirkon jäsenet pitävät konferenssia tärkeänä tapahtumana, koska heillä on tilaisuus kuulla näitä kirkon johtohenkilöitä, joiden he uskovat saavan suoraa ohjausta Jumalalta.

189. puolivuotiskonferenssi lähetetään 5.–6. lokakuuta Salt Lake Citystä Utahista Yhdysvalloista. Noiden kahden päivän aikana ensimmäinen presidenttikunta, kahdentoista apostolin koorumi ja muut johtavat auktoriteetit ja johtohenkilöt esittävät innoittavia sanomia.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.