Mormon Newsroom
Uutistiedote

Latter-day Saint Charities -avustusjärjestö siunasi miljoonia ihmisiä vuonna 2019

Vuoden 2019 vuosikertomus kuvaa myöhempien aikojen pyhien avustusjärjestön työtä

Latter-day Saint Charities -avustusjärjestön maailmanlaajuinen toiminta laajeni vuonna 2019, ja se siunasi miljoonia ihmisiä 142 maassa ja territoriossa 3 221 hankkeen kautta, jotka toteutettiin 2 000 yhteistyökumppanin kanssa. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon humanitaarinen järjestö julkaisi tänään nämä luvut ja muuta tietoa vuoden 2019 vuosikertomuksessaan.

Latter-day Saint Charities -järjestö toteutti monin eri tavoin tavoitettaan huolehtia apua tarvitsevista, edistää vapaaehtoistyötä ja innostaa omavaraisuuteen:

  • Hätäapu: 194 hanketta 64 maassa ja territoriossa
  • Näönhuolto: 129 819 avunsaajaa 32 maassa ja territoriossa
  • Äitien ja vastasyntyneiden terveydenhuolto: 83 555 avunsaajaa 27 maassa ja territoriossa
  • Ruokahuolto: 181 398 avunsaajaa 15 maassa ja territoriossa
  • Puhdas vesi ja viemäröinti: 316 790 avunsaajaa 26 maassa ja territoriossa
  • Rokotussuoja: Kuusi kampanjaa tautien poistamiseksi kehitysmaissa
  • Pyörätuolit: 52 381 avunsaajaa 41 maassa ja territoriossa
  • Pakolaisapu: 387 hanketta 48 maassa ja territoriossa
  • Kansainväliset yhteisöhankkeet: 994 hanketta 107 maassa ja territoriossa
  • Yhteisöhankkeet Yhdysvalloissa ja Kanadassa: Erilaisia hankkeita 42 osavaltiossa ja provinssissa

Latter-day Saint Charities -järjestöä rahoittavat myöhempien aikojen pyhät, jotka tekevät lahjoituksia kirkon humanitaarisen avun rahastoon, sekä muut anteliaat lahjoittajat. Vuonna 2019 Latter-day Saint Charities -järjestö käytti näitä lahjoituksia auttaakseen apua tarvitsevia ihmisiä eri puolilla maailmaa. Nämä varat edustavat vain pientä osaa kirkon humanitaariseen ja huoltotyöapuun vuosittain käyttämistä menoista (lähes miljardi Yhdysvaltain dollaria vuodessa). Näihin menoihin sisältyy myös merkittävä osuus kirkon paastouhrivaroista, joita paikalliset piispat käyttävät auttaakseen seurakuntiensa köyhimpiä jäseniä.

Perustamisestaan lähtien vuonna 1985 Latter-day Saint Charities -järjestö on antanut apua yli 2,3 miljardin dollarin edestä 197 maassa.

    

Suurimpia avustushankkeita, joihin Latter-day Saint Charities -järjestö osallistui vuonna 2019, oli pyörremyrskyjen Idai ja Kenneth jälkeen annettu apu viime keväänä. Nämä myrskyt toivat mukanaan tulvia, jotka aiheuttivat satovahinkoja Mosambikissa, Malawissa ja Zimbabwessa. Yhdessä maailmanlaajuisten ja paikallisten yhteistyökumppanien kanssa Latter-day Saint Charities -järjestö tarjosi ruokaa ja suojaa myrskyjen uhreille. Toipuminen näistä katastrofeista kestää tietenkin huomattavasti kauemmin kuin toipuminen niiden välittömistä seurauksista. Pyörremyrskyjen jälkeisinä kuukausina Latter-day Saint Charities -järjestö ja sen yhteistyökumppanit ovat korjanneet ja kunnostaneet kouluja ennen sadekautta, jotta oppilaat voisivat opiskella ja oppia kuivassa ympäristössä.

Ajatellessaan viime vuonna annettua humanitaarista apua Latter-day Saint Charities -järjestön johtaja Sharon Eubank sanoi, että järjestön keskeisenä periaatteena on ensin selvittää, mitä ihmiset tarvitsevat, ja sitten ryhtyä auttamaan heitä.

”Viime vuonna järjestetyissä suurissa avustushankkeissa, kuten Mosambikin pyörremyrskyn jälkeen, avussa nälänhädän torjumiseksi, eri hirmumyrskyjen jälkeen tekemässämme työssä ja vastaavissa, keskeisenä periaatteena on päästä paikan päälle selvittämään, mitä ihmiset tarvitsevat välittömästi ja mitä he tarvitsevat myöhemmin. Sitten voimme ryhtyä korjaamaan näitä puutteita”, hän sanoi. ”Vuosikertomuksessa kerrotaan tiiviistä työstä, jota olemme tehneet paikallisesti selvittääksemme, mikä on todellinen tarve.”

Sisar Eubank huomautti myös, kuinka tärkeitä sanat Latter-day Saint [myöhempien aikojen pyhät] ovat nimessä Latter-day Saint Charities [Myöhempien aikojen pyhien avustusjärjestö]. Viime elokuuhun saakka järjestö tunnettiin nimellä LDS Charities [MAP-avustusjärjestö]. Nimi muutettiin Latter-day Saint Charities -avustusjärjestöksi, jotta se olisi sopusoinnussa presidentti Russell M. Nelsonin ohjeen kanssa käyttää kirkon koko nimeä.

”Koska hän kannusti käyttämään kirkon koko nimeä, olemme nyt Latter-day Saint Charities -avustusjärjestö [Myöhempien aikojen pyhien avustusjärjestö]”, sisar Eubank sanoi. ”Pidän todella siitä, miltä se tuntuu, koska se on myöhempien aikojen pyhien avustusjärjestö – se on heidän rahoittamansa ja he huolehtivat vapaaehtoistyöstä ja mielenkiinnon herättämisestä yhteisössä. Siten me todella heijastamme myöhempien aikojen pyhien ihanteita, tarmoa ja toiveita.”

”Vuosiraportti on osa tilivelvollisuuttamme myöhempien aikojen pyhille, jotka ovat kymmenyslipukkeessa tehneet lahjoituksen humanitaariseen rahastoon”, sisar Eubank sanoi. ”Tämä on osa tiedotustamme ihmisille, jotka ovat lahjoittaneet niin paljon, jotta he näkevät, mitä heidän lahjoituksillaan saadaan aikaan.”

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.