Uutistiedote

Lausunto sukupuolineutraalista avioliitosta ja viehtymyksestä samaa sukupuolta kohtaan

Kirkon vastine julkiseen keskusteluun kirkon opista, joka koskee sukupuolineutraalia avioliittoa ja samaan sukupuoleen kohdistuvaa viehtymystä.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko antoi tiedottajansa välityksellä seuraavan lausunnon HRC:n (Human Rights Campaign, ihmisoikeuskampanja) esittämään vetoomukseen (lausunnon voi ladata(video (.mov) ja audio (.mp3))tai katsoa YouTubessa):

Nimeni on Michael Otterson. Edustan täällä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon johtoa vastatakseni vetoomusasiaan, jonka HRC on tänään esittänyt.

Vaikka olemme HRC:n kanssa eri mieltä monista perusasioista, meillä on myös joitakin yhteisiä näkemyksiä. Tällä kuluneella viikolla olemme kaikki saaneet kuulla eri puolilta maata traagisista kuolemantapauksista, jotka ovat johtuneet homoseksuaalisten nuorten miesten kiusaamisesta tai pelottelemisesta. Tuomitsemme yhdessä muiden kanssa varauksettomasti julmuudet tai yritykset vähätellä tai pilkata mitä tahansa ryhmää tai henkilöä, joka on erilainen – johtuivatpa nuo erot sitten etnisestä taustasta, uskonnosta, henkisistä haasteista, yhteiskunnallisesta asemasta, sukupuolisesta suuntautuneisuudesta tai mistä muusta syystä tahansa. Sellaisilla teoilla ei yksinkertaisesti ole sijaa yhteiskunnassamme.

Tämä kirkko on saanut tuntea vainon ja väheksynnän katkeran kalkin varhain historiassamme, kun meitä oli lukumääräisesti liian vähän puolustautumaan riittävästi ja kun yhteiskunnan johtohenkilöt vaikuttivat usein haluttomilta auttamaan. Siksi juuri vanhempiemme, nuorten aikuistemme, teini-ikäistemme ja lastemme tulee suhtautua erityisen ymmärtäväisesti haavoittuviin yhteiskunnassa ja olla halukkaita korottamaan äänensä kiusaamista ja pelottelua vastaan milloin sitä esiintyykin, mukaan lukien epäystävällisyys niitä kohtaan, jotka tuntevat viehtymystä samaa sukupuolta oleviin. Tämä pitää eritoten paikkansa omissa myöhempien aikojen pyhien seurakunnissamme. Jokaisen myöhempien aikojen pyhiin kuuluvan perheen ja yksittäisen ihmisen tulee tarkoin pohtia, heijastavatko hänen asenteensa ja tekonsa muita kohtaan asianmukaisella tavalla Jeesuksen Kristuksen toista suurta käskyä – rakastaa toinen toistamme.

Kirkkomme opillinen kanta on selkeä: mikä tahansa seksuaalinen toiminta avioliiton ulkopuolella on väärin, ja me määrittelemme avioliiton miehen ja naisen väliseksi. Kantaamme ei saa kuitenkaan milloinkaan käyttää oikeutuksena epäystävällisyydelle. Jeesus Kristus, jota me seuraamme, tuomitsi selkeästi seksuaalisen moraalittomuuden, mutta Hän ei ollut koskaan julma. Hän halusi aina kohottaa yksilöä eikä koskaan painaa alas.

Edelleen, vaikka kirkko vastustaa julkisuudessa voimakkaasti samaa sukupuolta olevien avioliittoja, se on avoimesti tukenut homojen ja lesbojen muita oikeuksia kuten asunnon tai työpaikan suojelua.

Kirkon oppi perustuu rakkauteen. Me uskomme, että tarkoituksemme elämässä on oppia, kasvaa ja kehittyä ja että Jumalan varauksettoman rakkauden ansiosta jokainen meistä voi saavuttaa potentiaalinsa. Tunteemme tai taipumuksemme eivät rajoita ketään meistä. Olemme viime kädessä vapaita toimimaan tahtomme mukaan.

Kirkko ymmärtää, että ne sen jäsenistä, jotka tuntevat viehtymystä muihin samaa sukupuolta oleviin, kokevat syviä emotionaalisia, sosiaalisia ja fyysisiä tunteita. Kirkko tekee eron näiden tunteiden tai taipumusten ja toisaalta niiden mukaan toimimisen välillä. Syntiä ei ole se, että on tunteita, vaan se, että antaa periksi kiusaukselle.

Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö se ole vaikeaa, mutta kirkon johtohenkilöt ja jäsenet ovat valmiita kohottamaan, tukemaan ja kannustamaan niitä jäseniä, jotka haluavat noudattaa kirkon oppia. Heidän kamppailunsa on meidän kamppailumme. Ne kirkon jäsenet, jotka tuntevat viehtymystä johonkuhun samaa sukupuolta olevaan mutta pysyvät uskollisina kirkon opetuksille, voivat olla onnellisia tässä elämässä ja tehdä merkityksellistä palvelutyötä kirkossa. He voivat nauttia täydestä kirkon jäsenyydestä muiden jäsenten kanssa, mukaan lukien temppelissä käyminen ja palveleminen, ja saada lopulta kaikki siunaukset, jotka suodaan niille, jotka elävät Jumalan käskyjen mukaan.

On ilmeistä, etteivät kaikki ole kanssamme samaa mieltä. Toivomme, että mahdolliset erimielisyydet perustuvat siihen, että kantamme ymmärretään täysin, eivätkä siihen, että sitä vääristellään tai tulkitaan valikoiden. Kirkko puhuu edelleen suoraan varmistaakseen, että sen kanta ymmärretään oikein.

Se, että Jumala on kaikkien ihmisten isä ja rakastaa meitä kaikkia, velvoittaa meitä jokaista tunnustamaan sisimmässämme ja kunnioittaen meille kaikille kuuluvan ihmisarvon. Meidän tulee rakastaa toisiamme. Meidän tulee kohdella toisiamme kunnioittavasti veljinä ja sisarina ja Jumalan lapsina, olemmepa keskenämme kuinka erilaisia hyvänsä.

Me toivomme ja uskomme lujasti, että tässä yhteisössä ja muissa voi vallita ystävällisyys, keskusteluyhteys ja hyväntahtoisuus. Aiheeseen liittyvää aineistoa

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.