Uutistiedote

Maailman itsemurhien ehkäisypäivä 10. syyskuuta

Kirkon verkkosivustolla on aineistoa, jonka avulla voi tiedottaa ja antaa tukea yksilöille ja perheille

Itsemurha on traaginen ja monimutkainen asia. Itsemurhaan liittyviä riskitekijöitä ovat muiden muassa masennus, mielenterveyden ongelmat, henkilökohtainen kriisi, eristyneisyys ja aiemmat itsemurhayritykset. Maailman terveysjärjestön mukaan noin 800 000 ihmistä tekee vuosittain itsemurhan ja vielä useampi yrittää sitä. Lisäksi itsemurha on kolmanneksi yleisin 15–19-vuotiaiden kuolinsyy maailmassa.

    

Maailman itsemurhien ehkäisypäivä on 10. syyskuuta. Sitä vietetään vuosittain tietoisuuden lisäämiseksi ja kannustamaan eri yhteisöjä jakamaan apua ja tietoa.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkolla on sivusto Suicide Prevention and Ministering [Itsemurhien ehkäiseminen ja muiden palveleminen], jolla on tietoa ja videoita yksilöiden, vanhempien, perheiden ja johtohenkilöiden tueksi ja ohjaukseksi. Tuolla sivustolla todetaan: ”Itsemurhien määrän kasvu monilla alueilla maailmassa on suuri huolenaihe” ja ihmiset ”voivat käyttää tätä aineistoa saadakseen tietoa siitä, mikä on kirkon oppi itsemurhasta, mitkä merkit varoittavat itsemurhasta, miten auttaa jotakuta kriisissä ja miten toimia itsemurhan tapahduttua.”

Vanhin Dale G. Renlund kahdentoista apostolin koorumista sanoo videossa Understanding Suicide [Itsemurhan ymmärtäminen]: ”Kaikista olemassa olevista tilastoista tiedämme, että jollakulla seurakunnassa on hätä. – – Kirkkona meidän on rakastaen ja huolehtien lähestyttävä niitä, joilla on itsetuhoisia ajatuksia, jotka ovat yrittäneet itsemurhaa tai jotka kokevat muuten olevansa syrjäytyneitä millä tahansa tavalla. Meidän on toimittava rakastaen ja ymmärtäen yhdessä terveydenhoidon ammattilaisten kanssa ja kirkollisten johtajien, ystävien ja perheen tukemina.”

Kirkon sivustolla on lueteltu kriisipuhelinnumeroita niitä varten, joilla on itsetuhoisia ajatuksia tai joilla on välitön huoli muista ihmisistä. Nämä puhelinnumerot ovat käytettävissä eri puolilla maailmaa. Ne ovat maksuttomia, ja niiden henkilöstö on koulutettu auttamaan.

Puheessaan Kuin särkynyt ruukku yleiskonferenssissa vuonna 2013 vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koorumista lausui nämä sanat, jotka rohkaisevat valitsemaan elämän: ”Onpa kamppailunne, veljeni ja sisareni, millainen tahansa – mielenterveydellinen tai emotionaalinen tai fyysinen tai muu – älkää äänestäkö elämän kallisarvoisuutta vastaan lopettamalla se! Turvatkaa Jumalaan. Pitäkää kiinni Hänen rakkaudestaan. Tietäkää, että jonakin päivänä aamu valkenee kirkkaana ja kaikki kuolevaisuuden varjot pakenevat.”

Verkkosivusto tarjoaa oivalluksia ja toivoa jälkeen jääville sureville vanhemmille ja perheille. Siellä on myös ehdotuksia siitä, miten surevia voidaan auttaa ja miten itsemurhasta voidaan puhua neuvostoissa ja perheissä.

Kahdentoista apostolin koorumin virkaa toimittava presidentti M. Russell Ballard sanoo videossa Sitting on the Bench: Thoughts on Suicide Prevention [Istun penkillä: ajatuksia itsemurhan ehkäisemisestä]: ”Ei ole mitään sen voimallisempaa kuin se, että voi kietoa rakkauden käsivarren sellaisen ympärille, jolla on vaikeuksia. – – Uskon, että voimme ohjata ihmisiä sellaisen avun puoleen, jota on saatavilla mutta josta he eivät tiedä. Kehotan meitä pitämään antennimme pystyssä. Me huolehdimme toisistamme, rakastamme toisiamme ja jätämme tuomiot – iankaikkiset tuomiot – taivaalliselle Isällemme ja Herralle Jeesukselle Kristukselle, jotka tietävät kaiken.”

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.