Aihe

Melkisedekin pappeus

Korkeampi kahdesta pappeuden tasosta tai järjestyksestä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa. Melkisedekin pappeus annetaan uskollisille kirkon miespuolisille jäsenille 18 ikävuodesta alkaen. Jokainen mies asetetaan henkilökohtaisesti kätten päällepanemisella. Niillä, jotka on näin asetettu, on pappeus. Suurin osa myöhempien aikojen pyhiin kuuluvista miehistä on ”pappeudenhaltijoita”.

Melkisedekin pappeuden virat ovat vanhin, ylipappi, patriarkka, seitsenkymmen ja apostoli. Ne, joilla on tämä pappeus, johtavat kirkkoa ja toimittavat sellaisia toimituksia kuten nimen ja siunauksen antaminen lapsille, sairaiden parantaminen ja Pyhän Hengen lahjan antaminen vasta kastetuille jäsenille.

Melkisedekin pappeuden nimi on peräisin suuresta ylipapista, joka eli profeetta Abrahamin aikaan.

Katso myös: Aaronin pappeus, Pappeus

 

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.