Aihe

Moniavioisuus

Moniavioisuutta harjoittavat ryhmät ja yksittäiset henkilöt Utahissa ja sen ympäristössä aiheuttavat usein hämmennystä satunnaisille havainnoitsijoille ja vieraileville uutismedian edustajille. Moniavioisuutta harjoittavilla henkilöillä ja organisaatioilla eri osissa Yhdysvaltain länsiosia ja Kanadaa ei ole mitään yhteyttä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon huolimatta siitä seikasta, että heistä käytetään toisinaan harhaanjohtavasti nimitystä ”mormoni” – jota pidetään yleisesti myöhempien aikojen pyhien kutsumanimenä.

Presidentti Gordon B. Hinckley sanoi seuraavaa moniavioisuudesta kirkon lokakuun 1998 yleiskonferenssissa: ”Haluan sanoa ehdottomasti, että tällä kirkolla ei ole mitään tekemistä moniavioisuutta harjoittavien kanssa. He eivät ole tämän kirkon jäseniä. Useimmat heistä eivät ole koskaan olleetkaan jäseniä. He rikkovat maallista lakia. He tietävät rikkovansa lakia. Sen rangaistukset kohdistuvat heihin. Kirkolla ei ole tietystikään minkäänlaista tuomiovaltaa tässä asiassa.

Jos joidenkuiden jäsenistämme todetaan harjoittavan moniavioisuutta, heidät erotetaan kirkosta, mikä on vakavin rangaistus, minkä kirkko voi langettaa. Siinä mukana olevat eivät riko suoraan pelkästään maallista lakia, he rikkovat tämän kirkon lakia. Meitä sitoo yksi uskonkappaleemme. Se kuuluu: ’Me uskomme, että kuninkaille, presidenteille, hallitsijoille ja hallitusmiehille tulee olla alamainen ja että tulee noudattaa, kunnioittaa ja ylläpitää lakia’ (UK 12).”

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.