Aihe

Mormon Helping Hands

Mormon Helping Hands -ohjelma tuo yhteen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniä ja heidän naapureitaan yhteiskunnallisessa palvelutyössä. Nämä tunnistettaviin keltaisiin paitoihinsa sonnustautuneet vapaaehtoiset auttavat ihmisiä, jotka ovat kärsineet luonnonmullistusten tai muiden katastrofien aiheuttamista tuhoista. Mormon Helping Handsin vapaaehtoiset tekevät yhteistyötä myös valtiovallan ja voittoa tuottamattomien järjestöjen kanssa tukeakseen ja kohentaakseen paikkakuntia, joissa he asuvat. 

Helping Hands -ohjelma kuvastaa mormonien halua noudattaa Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä palvelemalla muita. Hanke saa voimavaroja kirkon humanitaarisista palveluista, ja paikalliset kirkon johtohenkilöt koordinoivat projektit.

Mormon Helping Hands -ohjelma perustettiin vuonna 1998, ja sen jälkeen sadattuhannet vapaaehtoiset ovat tehneet miljoonia tunteja ilmaista palvelutyötä paikkakunnillaan. Ohjelma alkoi Etelä-Amerikassa mutta on sen jälkeen levinnyt lähes joka kolkkaan maailmassa.

Vapaaehtoistyöntekijä Charles Adebayo Nigeriasta tiivisti monien Mormon Helping Hands -ohjelmaan osallistuvien tunteet sanoessaan: ”Koemme todellista onnea, kun ajattelemme muita kuin itseämme. Se on aitoa iloa.”

Joitakin aiemmista uutisartikkeleista, jotka kertovat Mormon Helping Hands -projekteista, on lueteltu alla:

Mormon Helping Hands Pitch in to Aid Neighbors in Tornado-Ravaged Southern U.S.[Mormon Helping Hands tulee naapureiden avuksi tornadon tuhoamissa Yhdysvaltain eteläosissa] (6.5.2011)

Thousands of Mormon Volunteers Lend a Hand in California and Hawaii [Tuhannet mormonivapaaehtoiset auttavat Kaliforniassa ja Havaijissa] (3.5.2011)

Day of Service in South Florida [Palvelupäivä Etelä-Floridassa] (13.4.2011)

Mormons Step Out Across Multiple States to Clean Up Their Communities [Mormonit tarttuvat toimeen monissa osavaltioissa siistiäkseen asuinpaikkakuntiaan] (21.9.2010)

“Mormon Helping Hands” Program — A Decade of Service [Mormon Helping Hands -ohjelma palvellut ensimmäisen vuosikymmenen] (27.10.2008)

Mormon ”Helping Hands” Clean Up After Hurricane Ike [Mormon Helping Hands siivoaa hurrikaani Iken jälkiä] (19.9.2008)

What Moves Mormons During Emergencies [Mikä saa mormonit liikkeelle hätätilanteissa] (11.8.2008)

Mormons Aid Flood Victims in Indiana, Iowa and Wisconsin [Mormonit auttavat tulvan uhreja Indianassa, Iowassa ja Wisconsinissa] (17.6.2008)

New Zealanders Spruce Up Neighborhoods [Uusiseelantilaiset kohentavat asuinympäristöään] (12.3.2008)

Brazilian Senate Honors Church and Its Members [Brasilian senaatti antaa tunnustusta kirkolle ja sen jäsenille] (30.11.2007)

One Hundred Thousand Africans Find Joy in Continent-Wide ”Mormon Helping Hands” Project [Satatuhatta afrikkalaista kokee iloa mantereenlaajuisessa ”Mormon Helping Hands” -projektissa] (9.11.2007)

Countrywide Mormon Helping Hands Project Benefits Schools in Brazil [Maanlaajuinen Mormon Helping Hands -projekti hyödyttää kouluja Brasiliassa] (9.10.2007)

Florida Youth Service Project Example of Mormon Core Values [Floridalaisnuorten palveluprojekti esimerkki mormonien ydinarvoista] (18.7.2007)

Mormons Work With Communities to Prepare for Hurricanes [Mormonit tekevät työtä paikallisten asukkaiden kanssa valmistautuessaan hurrikaaneihin] (5.7.2007)

60,000 Mormon Volunteers Help 300 Brazilian Hospitals [60 000 mormonivapaaehtoista auttaa 300 brasilialaista sairaalaa] (9.5.2007)

Latter-day Saints to Mobilize Another 4,000 Volunteers in Chainsaw Brigade's Second Wave [Myöhempien aikojen pyhät saavat liikkeelle toiset 4 000 vapaaehtoista moottorisahapartion toisessa aallossa] (16.9.2005)

Joining Hands as Neighbors and Now Friends [Yhteistyötä naapureina ja nyt ystävinä] (13.9.2005)

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.