Uutistiedote

Mormonien naisjärjestöjen johtajat ilmoittivat neuvottelukunnan kansainvälisistä jäsenistä

Johtoa laajennetaan ensimmäistä kertaa maailmalle vastaamaan maailmanlaajuisen kirkon tarpeita

Apuyhdistyksen, Nuorten Naisten ja Alkeisyhdistyksen järjestöjen ylijohtajat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa ilmoittivat järjestöissään tapahtuvista muutoksista, joiden avulla vastataan osaltaan naisten ja yli kahdeksanvuotiaiden tyttöjen maailmanlaajuisiin tarpeisiin. Nuorten Naisten järjestössä on nyt viisi neuvottelukunnan jäsentä, jotka asuvat muualla kuin Utahissa, neljä heistä muualla kuin Yhdysvalloissa. Nuoret Naiset on ensimmäinen apujärjestö, jonka ylimmistä johtohenkilöistä osa toimii muualla kuin Yhdysvalloissa. Kaikki kolme järjestöä myös siirtävät johtohenkilöiden koulutusseminaarit, jotka on aiemmin pidetty vain kirkon keskuspaikassa, verkkokoulutukseksi, jolloin se on johtohenkilöinä toimivien mormoninaisten saatavilla kautta maailman.

Haastattelussa, joka järjestettiin Apuyhdistyksen rakennuksessa temppeliaukiolla tällä viikolla, Apuyhdistyksen ylijohtaja, sisar Linda K. Burton, Nuorten Naisten ylijohtaja, sisar Bonnie L. Oscarson ja Alkeisyhdistyksen ylijohtaja, sisar Rosemary M. Wixom antoivat myös lisätietoja tulevasta, puolivuosittain järjestettävästä yleisestä naisten kokouksesta, joka on 29. maaliskuuta 2014. Naisille ja nuorille naisille järjestettävän kahden erillisen vuosikokouksen sijaan kirkko päätti marraskuussa 2013 pitää yhdistetyn puolivuosittaisen kokouksen ja ottaa mukaan myös yli kahdeksanvuotiaat tytöt.

”Kun neuvottelimme yhdessä, tulimme kaikki siihen tulokseen, että tytöt alkavat osallistua kokoukseen, kun he täyttävät kahdeksan vuotta ja solmivat kasteenliiton”, sanoi sisar Wixom, joka oli puhelinyhteydessä Texasista. Naisjärjestöjen johtajat sanoivat, että muutokset suovat naisille ja tytöille kirkossa tilaisuuden kehittyä ja edistyä. ”Lapset varttuvat nykyään nopeammin kuin koskaan ennen, ja he tuovat mukanaan tarmoa ja avoimuutta”, sisar Wixom sanoi.

”Aloimme kutsua kuluneella viikolla kokoon [uutta] pääneuvottelukuntaa”, selitti sisar Oscarson, joka hyväksyttiin Nuorten Naisten järjestön ylijohtajaksi huhtikuun 2013 yleiskonferenssissa. Hän kertoi, että kutsut pääneuvottelukunnan jäseniksi esitettiin videoneuvotteluissa, joissa olivat mukana kahdentoista apostolin koorumin jäsenet vanhin Jeffrey R. Holland ja vanhin D. Todd Christofferson. Sisar Oscarson selitti, että pääneuvottelukunnassa on neljä paikallista neuvottelukunnan jäsentä Wasatch Frontin alueelta ja viisi naista, jotka asuvat muualla kuin Utahissa ja tulevat olemaan ”silminämme ja korvinamme eri puolilla maailmaa”, kuten Afrikassa, Brasiliassa, Japanissa, Perussa ja New York Cityssä Yhdysvalloissa. ”Muutos on ollut työn alla kauan aikaa, ja on vaadittu pitkällinen prosessi, ennen kuin olemme saaneet selville, miltä muutoksen pitää näyttää.”

”Nyt meillä on tekniikka, jolla voimme helposti kommunikoida sisarten kanssa, jotka ovat eri puolilla maailmaa”, lisäsi sisar Oscarson. Hän sanoi, että videoneuvottelujen, matkapuhelinten ja sähköpostin avulla, jotka ovat nyt vaivattomasti käytettävissä kautta maailman, on helpompaa olla yhteydessä Nuorten Naisten pääneuvottelukunnan kanssa. ”Tämä ei ole enää Wasatch Frontin alueen kirkko eikä edes kirkko Yhdysvalloissa”, hän tähdensi. ”Se lähentää osaltaan kirkon jäseniä. Se auttaa meitä vastaamaan tarpeisiin kautta maailman, ja mielestäni viesti, jonka se lähettää jokaiselle, on tärkeä.”

”Olemme innoissamme heidän puolestaan ja haluamme myös oppia heiltä”, sanoi sisar Burton, joka uskoo, että jumalallinen johdatus auttaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin sanoman eteenpäin viemisessä. Sekä hän että sisar Wixom seuraavat Nuorten Naisten pääneuvottelukunnan toimintaa nähdäkseen, voitaisiinko heidänkin järjestöissään harkita neuvottelukunnan kansainvälisiä jäseniä. ”Mielestäni on tärkeää tietää, että ennen kuin teimme tämän muutoksen, neuvottelimme yhdessä ja saimme heidän panoksensa siihen. Tiedämme olevan mahdollista, että niin voisi tapahtua ennen pitkää heidänkin järjestöissään”, sisar Oscarson sanoi.

Näiden kolmen apujärjestön ylijohtajat kertoivat myös innoissaan neuvottelukunnan muualla kuin Yhdysvalloissa asuville jäsenille uudesta verkossa olevasta koulutusohjelmasta, joka on naisjärjestöjen johtohenkilöiden käytettävissä useilla kielillä. Se korvaa vuosittaisen koulutuksen, jota järjestettiin aiemmin ainoastaan Salt Laken alueella. ”Se on kaikkien saatavilla samaan aikaan, mikä on ainutlaatuista”, sisar Wixom sanoi. ”Olemme yrittäneet muutaman viime vuoden aikana valmistella koulutuksemme niin, että sitä voisi laajentaa, ja nyt näyttää siltä, että on oikea aika tarjota tämä verkkokoulutus Apuyhdistykselle, Nuorille Naisille ja Alkeisyhdistykselle. Muitakin järjestöjä otetaan mukaan.”

Sisar Burton sanoi, että koulutus tapahtuu nyt yleiskonferenssin jälkeen. ”Saamme yleiskonferenssissa tärkeysjärjestyksen ja profeettojemme sanat, jotka sovitamme koulutukseemme ja jotka yhdistävät meitä maailmanlaajuisesti”, hän sanoi.

”Ne tullaan välittämään verkossa videoina, jotka ovat jokaisen saatavilla kaikkialla kirkossa”, sisar Oscarson tarkensi. ”Se kuvaa tuota maailmanlaajuista tarvetta – – ja toivottavasti kuvastaa sitä, mitä saamme neuvottelukunniltamme ja minkä kykenemme välittämään verkossa, niin että se soveltuu jokaiseen kautta maailman.”

Apujärjestöjen johtajat ilmaisivat intonsa puolivuosittain järjestettävästä yleisestä naisten kokouksesta. ”Kyse ei ole pelkästään siitä, mitä me saamme, vaan siitä, mitä me voimme antaa, ja nämä tytöt pystyvät antamaan ja myös vastaanottamaan sitä ilmoitusta, jota tähän tapahtumaan osallistumalla saa”, sanoi sisar Wixom. ”Jokainen vaihe elämässä on hyvin tärkeä”, sanoi sisar Burton. ”Meidän jokaisen pitää nähdä kaikki elämänvaiheet yhdessä, jotta voimme vahvistaa toisiamme ja rakentua matkan varrella siitä, mitä itse kukin olemme kokeneet.”

”Näen tämän kokouksen yhdeksi ansioksi sen, että kaikenikäiset nuoret naiset – olipa heidän ikänsä 8 tai 88 – huomaavat, kuinka tärkeitä he ovat toisilleen toistensa opastamisessa”, sisar Oscarson sanoi. ”Maailmassa, jossa kuulutetaan, että kaikessa pitäisi olla tasavertaisuutta, meidän pitää mielestäni tähdentää yhä uudelleen, että naisilla ja etenkin nuorilla naisilla, jotka pyrkivät ymmärtämään tehtävänsä maailmassa, on ainutlaatuisia lahjoja ja ainutlaatuinen tehtävä täytettävänä maailmassa.”

Lue lisää kohdasta Church News & Events 

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.