Uutistiedote

Mormonien yleiskonferenssissa ei vallitse kielten sekaannusta

Uskolliset kirkon jäsenet ja ystävät kaikkialla maailmassa kokoontuvat puolivuosittain katselemaan ja kuuntelemaan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon yleiskonferenssia. Siinä missä miljoonat uskovat saattavat pitää seuraavaa 5.–6. lokakuuta 2013 pidettävää konferenssia tilaisuutena hengelliseen pohdiskeluun ja yhteenkuuluvuuden tuntemiseen, sadat kääntäjät valmistautuvat edessään olevaan valtavaan urakkaan.

Yhdistyneissä kansakunnissa käytetään kuutta virallista kieltä. Europarlamentissa toimitaan 20 kielellä. Kirkon yleiskonferenssia varten tehdään töitä yli 800 palkatun ja vapaaehtoisen kääntäjän voimin kautta maailman, jotta konferenssi saadaan käännettyä 94 kielelle televisio-, radio-, satelliitti- ja internetlähetyksiä varten. Heidän palvelutyönsä ansiosta yli 98 prosenttia kirkon jäsenistä voi kuulla ainakin yhden konferenssikokouksen äidinkielellään.

Konferenssi pidetään kirkon keskuspaikassa Salt Lake Cityssä Utahin osavaltiossa Yhdysvalloissa, ja kirkon johtajan lisäksi siellä puhuu myös muita johtavia virkailijoita. Kääntäjät ovat koolla Salt Lake Cityssä tai jossakin kahdestatoista käännöstoimistosta muualla maailmassa.

Frankfurtissa olevat kääntäjät ja tulkit tekevät töitä kellon ympäri saadakseen valmiiksi suuren urakan. Yleiskonferenssin lähestyessä henkilökunnalla on edessään vuoden kiireisimmät ajat. Axel Gomann, saksan kielen käännösjohtaja, sanoo: ”Täällä Frankfurtin toimistossa tehtävänämme on kääntää kaikki konferenssikokoukset sekä kokousten välillä lähetettävät uutiset ja innoittavat kertomukset.”

Yleiskonferenssin kääntäminen edellyttää suurta taitoa ja valmistautumista. Kaikki Gomannin henkilökuntaan kuuluvat ovat äidinkielenään saksaa puhuvia kokeneita kirkon jäseniä. Heiltä edellytetään myös loistavia kääntämisen ja ääntämisen kykyjä sekä hengellisten asioiden vaatimaa herkkyyttä. ”Yleiskonferenssin kääntäminen – etenkin profeetan sanojen kääntäminen – vaatii paljon hengellistä valmistautumista”, Gomann sanoo.

Gomann muistelee muutaman vuoden takaista aikaa, jolloin Frankfurtin toimistossa ei vielä ollut alan viimeisintä tekniikkaa – äänityskoppeja, monitoreja ja satelliittilinkkejä – kuten nykyään. Saksalaiset kääntäjät, kuten monet muutkin eri puolilta maailmaa, matkustivat Salt Lake Cityyn kääntämään.

Myös suomenkielinen tulkkaus tehdään nykyään Suomesta käsin, kuten suomen kielen käännösjohtaja Risto Leppänen selittää: ”Etätulkkauslaitteisto on siirrettävä, ja yleensä sitä käytetään Espoon Leppävaarassa sijaitsevassa käännöstoimistossamme monien satelliittilähetysten tulkkaukseen ja videoleikkeiden puheosuuksien jälkiäänittämiseen. Mutta kun on kyse suorasta lähetyksestä, siirrymme Haagassa sijaitsevaan kirkkorakennukseen, jossa on satelliittivastaanotin, jotta voimme seurata tapahtumaa suoraan ruudulta tulkkauksen aikana. On ihmeellistä nähdä, kuinka tulkkien sanat välittyvät muutamassa sekunnissa Yhdysvaltoihin ja sieltä sitten takaisin Euroopassa näkyviin satelliittilähetyksiin sekä internetiin.”

Käännöstyö sai alkunsa lokakuun yleiskonferenssissa vuonna 1961, jolloin muutama paikallinen eri maista kotoisin oleva maallikkopappi kokoontui yhteen Salt Lake Cityssä kuullakseen kirkon johtavien virkailijoiden innoittavia sanomia. Kääntäminen aloitettiin ensin vain neljälle kielelle –espanjaksi, hollanniksi, saksaksi  ja samoaksi.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.