Uutistiedote

Mormonijohtaja kannusti maailmanuskontojen väliseen vuoropuheluun ja syvällisempään ymmärrykseen

Puheenvuoro viidennellä kansainvälisellä uskontojen välisellä foorumilla

Saavuttaaksemme rauhaa, turvallisuutta ja sopusointua maailmassa ”meidän tulee todella tarkoittaa sitä, mitä sanomme. Meidän tulee olla vilpittömiä suhtautumisessamme toistemme hyvinvointiin sekä hyvissä aikomuksissamme toinen toistamme kohtaan.” 

Tämä oli vanhin Jörg Klebingatin sanoma kokouksessa, joka oli osa viidettä kansainvälistä uskontojen välistä foorumia. Foorumi kokoontui Astanassa Kazakstanissa torstaina 11. kesäkuuta 2015. Vanhin Klebingat on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon seitsemänkymmenen ensimmäisen koorumin sekä Euroopan itäisen vyöhykkeen johtokunnan jäsen, ja hän on toinen kirkon virkailija, joka on puhunut tässä kolmen vuoden välein pidettävässä uskontojen konferenssissa. Vanhin Paul B. Pieper, joka oli vanhin Klebingatin mukana torstaina, puhui foorumilla vuonna 2009.

Tämänvuotisen kokoontumisen osallistujiin lukeutuivat Kazakstanin presidentti Nursultan Nazarbajev, YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon, Jordanian kuningas Abdullah II, presidentti Sauli Niinistö, Etiopian presidentti Mulatu Teshome sekä kristinuskon, islamin, juutalaisuuden, buddhalaisuuden, taolaisuuden, hindulaisuuden, šintolaisuuden, zarathustralaisuuden sekä useiden kansalaisjärjestöjen edustajia – yhteensä n. 80 delegaatiota 42 maasta.

Paavi Franciscusta edusti ranskalainen katolisen kirkon kardinaali Jean-Louis Pierre Tauran, joka on Rooman kuurian Paavillisen uskontojenvälisen vuoropuhelun neuvoston puheenjohtaja.

Foorumin teema vuonna 2015 keskittyi sellaiseen vuoropuheluun, keskinäiseen kunnioitukseen sekä ymmärrykseen maailman uskonnollisten johtajien välillä, joka voi johtaa rauhaan, turvallisuuteen ja sopusointuun.

Vanhin Klebingat huomautti, että koska kirkko koki alkuaikoinaan vainoa ja väheksyntää, sen jäsenet kantavat erityistä huolta niistä, jotka ovat kaltoinkohtelun, väärinymmärryksen tai halveksunnan kohteena.

”Siellä, missä [myöhempien aikojen pyhät] muodostavat enemmistön, haluamme tehdä kaiken voitavamme ollaksemme ymmärtäväisiä ja avoimia eri uskontokuntien edustajia kohtaan”, vanhin Klebingat sanoi. ”Siellä, missä lukeudumme vähemmistöön, toivomme meitä kohtaan osoitettavan samaa huomaavaisuutta.”

Hän sanoi myös, että rauhaa, turvallisuutta ja sopusointua voi koitua jo pelkästään siitä, että pyrimme tietämään enemmän toisistamme.

”Esitän meille jokaiselle kutsun tutustua edelleen paremmin toisiimme, ymmärtää toistemme oppeja ja uskonkäsityksiä sekä oivaltaa moninaisten uskonnollisten pyrkimystemme syvyys ja tarkoitus”, vanhin Klebingat sanoi. ”Asioiden todellinen tuntemus, joka pohjautuu paikkansapitäviin tietoihin, voi auttaa pelon karkottamisessa.”

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.