Uutistiedote

Puhuessaan Vatikaanin huippukokouksessa mormonijohtaja peräänkuulutti onnellisten avioliittojen ”uutta tulemista”

Presidentti Henry B. Eyring puhui eri uskontokuntien johtohenkilöille

Puhuessaan uskontokuntien johtohenkilöille avioliittoa käsittelevässä Vatikaanin huippukokouksessa presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, sanoi: ”Miehellä ja naisella, jotka ovat yhtä avioliitossaan, on ylivertainen voima tuoda onnea omaan elämäänsä sekä perheensä ja lähipiirinsä elämään.”

Presidentti Eyringiä pyydettiin toimimaan ”todistajana” katolisen kirkon järjestämässä kansainvälisessä eri uskontokuntien välisessä tilaisuudessa, joka tuo yhteen uskontokuntien johtohenkilöitä 14 eri uskonnosta ja 23 maasta. Tilaisuus, jonka nimenä on ”Mies ja nainen täydentävät toisiaan”, alkoi 17. marraskuuta ja jatkuu marraskuun 19. päivään saakka.

Presidentti Eyring sanoi, että vaikka näemme joissakin avioliitoissa onnettomia aikoja, avain avioliittoon, jossa mies ja nainen täydentävät toisiaan, on epäitsekkyys.

Hän sanoi, että muutosta tarvitaan pikemminkin ihmisten sydämessä kuin heidän mielessään.”Siellä missä on itsekkyyttä, miesten ja naisten luonnolliset eroavuudet aiheuttavat usein erimielisyyttä”, hän selitti. ”Siellä missä on epäitsekkyyttä, eroavuuksista tulee toisiaan täydentäviä ja ne tarjoavat tilaisuuksia auttaa ja rakentaa toinen toista.”

”Meidän täytyy löytää keinoja saada ihmiset uskomaan siihen, että he voivat korvata luonnollisen oman edun tavoittelunsa syvillä ja kestävillä rakkauden ja hyväntahtoisuuden tunteilla”, presidentti Eyring lisäsi.

Puheessaan presidentti Eyring luki julkaisua ”Perhe – julistus maailmalle”. Se on vuonna 1995 julkaistu asiakirja, jossa kirkko esittää perhettä koskevan kannanottonsa. Viitaten tässä julistuksessa ilmaistuihin periaatteisiin hän sanoi: ”Ne ovat asioita, joita ihmisten on tehtävä, jotta meillä olisi onnellisten avioliittojen uusi tuleminen ja menestyviä perheitä.”

”Sellainen uusi tuleminen edellyttää, että ihmiset pyrkivät kohti ihannetta – ja jatkavat yrittämistä silloinkin, kun onnellista lopputulosta ei tunnu näkyvän ja kun siihen pyrkimistä pilkataan kovaäänisesti”, hän sanoi. ”Me voimme ja meidän täytyy nousta puolustamaan miehen ja naisen välisen avioliiton instituutiota.”

Presidentti Eyring puhui onnesta, jota hän on kokenut omassa avioliitossaan vaimonsa Kathleenin kanssa. He ovat olleet naimisissa yli 52 vuotta. ”Minusta on tullut parempi ihminen, kun olen rakastanut häntä ja elänyt hänen kanssaan”, hän sanoi. ”Me olemme täydentäneet toisiamme paremmin kuin olisin voinut kuvitellakaan. Meidän erilaisuutemme on sitonut meidät yhteen sen sijaan että se olisi erottanut meidät. Eyringeillä on kuusi lasta, 31 lastenlasta ja yksi lapsenlapsenlapsi.

”Kun pyrimme rakentamaan ja edistämään uskollisia, rakastavia avioliittoja, joissa mies ja nainen tulevat kuin yhdeksi ja joissa perheestä pidetään huolta, Herra moninkertaistaa ponnistelumme tuloksen”, hän sanoi lopuksi.

Vatikaanissa tällä viikolla pidetty maailman uskonnollisten johtohenkilöiden kokous, jossa käsiteltiin avioliiton tärkeyttä, liittää yhteen kaksi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon keskeistä uskonkäsitystä. Ne ovat miehen ja naisen välisen avioliiton tärkeys sekä eri uskontokuntien välisen yhteistyön tärkeys pyrittäessä yhteiseen hyvään.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.