Uutistiedote

Mormonin kirjan kertomukset heräävät eloon uusilla kielillä

Jaksoja näytellystä sarjasta on julkaistu 14 uudella kielellä

Muinainen profeetta opetti kerran, että ne pyhät sanat, jotka ovat nyt Mormonin kirjassa, ”Herran käsi säilyttää ja varjelee – –, kunnes ne menevät jokaiselle kansakunnalle, suvulle, kielelle ja kansalle” (Alma 37:4).

Tuo profetia jatkaa täyttymistään, kun lisää jaksoja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon Mormonin kirjan videoiden näytellystä sarjasta tulee saataville näillä 14 uudella kielellä: espanja, cebu, italia, japani, kantoninkiina, korea, mandariinikiina, portugali, ranska, saksa, samoa, tagalog, tonga ja venäjä. 

BOM_2.jpg
BOM_2.jpg
Kuvaa kulissien takaa Mormonin kirjan videosarjan kolmannelta kaudelta2021 by Intellectual Reserve, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Download Photo

Uusimmat jaksot, jotka julkaistiin alkujaan englanniksi keväällä 2020, kattavat tämän pyhän kirjan opetuksia siten kuin Moosian, Alman ja Mormonin kaltaiset profeetat ovat ne tallentaneet muinaisella Amerikan mantereella vuosina 130 eKr. – 421 jKr.

”Aivan kuten pyhä teksti, nämä Kristukseen keskittyvät videot tuovat ihmisiä lähemmäksi Vapahtajaa”, sanoi sisar Reyna Aburto, toinen neuvonantaja Apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Hän palvelee myös komiteassa, joka valvoo Mormonin kirjan videosarjahanketta.

BOM1.JPG
BOM1.JPG
Perhe rukoilee, kohtaus on peräisin Mormonin kirjan videoiden kolmannen kauden jaksosta2021 by Intellectual Reserve, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Download Photo

Jaksot luetelluilla kielillä löytyvät asianomaisten maiden virallisilta kirkon verkkosivustoilta kohdasta Innoittava media. Useiden kirjastojen joukossa valikkovaihtoehdon ”Euroopan vyöhykkeen videot” alla on kohta ”Pyhät kirjoitukset”. Kirjasto nimeltään Mormonin kirjan videoita sisältää kaikki tähän mennessä julkaistut videot.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.