Uutistiedote

Mormonivaltuuskunta osallistui UNESCOn järjestämään konferenssiin Makedoniassa

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon valtuuskunnan neljä jäsentä osallistuivat maailmanlaajuiseen valtioiden ja uskontokuntien edustajien sekä tiedemiesten konferenssiin, joka pidettiin 10.–12. toukokuuta 2013 Skopjessa Makedoniassa. Uskontokuntien ja kulttuurien väliselle keskustelulle omistettu kokoontuminen oli lajissaan kolmas, ja sen järjestivät Makedonian tasavallan hallitus ja Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (UNESCO).

”Me olemme kaikki Jumalan lapsia. Me olemme kaikki veljiä ja sisaria”, sanoi Manfred Schütze konferenssipuheessaan. Nelijäsenisen mormonivaltuuskunnan johtaja kannusti kaikkia osallistujia ”vahvistamaan niitä siteitä, jotka meitä yhdistävät”. Schützen mukana osallistuivat Makedonian tiedotuskoordinaattori Klementina Vasileva, Euroopan lainopillisten asioiden neuvoja David Colton ja Euroopan apulaistiedotusjohtaja tohtori Ralf Grünke.

Konferenssi keskittyi kolmeen aiheeseen: pluralistiset yhteiskunnat ja uskonnollinen suvaitsevaisuus, yhdessä eläminen moninaisuutta kunnioittaen sekä median osallistuminen uskontojen väliseen ja kulttuurien väliseen keskusteluun. Puheessaan Vasileva toi esiin, että uskonnonvapaus on periaate, joka sisältyy kirkon keskeisiin opinkappaleisiin, joita nimitetään uskonkappaleiksi. ”Meidän täytyy puolustaa rauhanomaista keskustelua, kunnioittaa ja luoda laillisia foorumeja kaikkia koskevalle uskonnonvapaudelle ja kohottaa äänemme, kun muiden uskonnonvapaus on vaarassa”, Colton sanoi kuulijoille. Tohtori Grünke tähdensi, että uskonnosta kertovien uutisten pitäisi olla oikeudenmukaisia, täsmällisiä ja perusteellisia.

Maailmankonferenssi, jossa keskustelua käydään uskontokuntien ja kulttuurien välillä, järjestetään aina kolmen vuoden välein. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon edustajat ovat osallistuneet konferenssiin aktiivisesti myös vuosina 2007 ja 2010.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.